Strona główna » Jednostki » Ośrodek Pomocy Społecznej
14
sty
2022

Zwrot kosztów gospodarowania odpadami dla rodzin wielodzietnych

Realizując politykę wspierania rodzin Gmina Łomża objęła rodziny wielodzietne, będące uczestnikami Programu Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża, częściowym zwolnieniem w opłacie za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Łomża takim rodzinom zwrócone zostaną wydatki za śmieci ponad kwotę 1250 zł. Wniosek należy złożyć do końca lutego b.r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża (II piętro).

Przypomnijmy, że Gmina Łomża jako pierwszy samorząd wiejski na terenie województwa podlaskiego, w 2015 r. podjęła się realizacji Programu Karta Dużej Rodziny. Program przyznaje uprawnienia rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci. Do Programu Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża od 2015 roku do chwili obecnej przystąpiło 308 rodzin, a ich członkom wydano łącznie 1431 karty.
Posiadaczom Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża przysługują zniżki np. na wynajęcie sal Biblioteki, Urzędu Gminy czy świetlic wiejskich. Poza tym zniżki, rabaty lub upusty w ramach Programu Karta Dużej Rodziny Gminy Łomża oferuje około 40 przedsiębiorców. Zniżki i ulgi oferowane przez Partnera, sięgające zwyczajowo od 5% do 15%, czasami 20%, 30%, a nawet 40% kosztów usługi, pokrywane są z jego środków własnych. Jedynie w przypadku MOSiR Łomża, który na mocy porozumienia z Wójtem Gminy Łomża z 4 grudnia 2015 roku, przyznał posiadaczom Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża zniżkę 50% na korzystanie z usług m.in. Parku Wodnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15, Pływalni przy ul. A. Niemcewicza czy Lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Katyńskiej 3, w 30% ulgi te pokrywane są z budżetu Gminy Łomża. Lista Partnerów Programu Karta Dużej Rodziny i oferowane przez nich ulgi są publikowane na naszej stronie internetowej: www.gminalomza.pl.

Zwrot części kosztów opłaty za śmieci

Nowym mechanizmem wsparcia dużych rodzin z Gminy Łomża jest zwrot części opłaty za śmieci. Od 1 kwietnia 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami w Gminie Łomża naliczana jest jako iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (rodziny) i stawki opłaty za osobę 25 zł. Ta stawka jest obniżona o 1 zł od osoby, jeśli w gospodarstwie kompostowane są bioodpady. W przypadku rodzin wielodzietnych, będących uczestnikami Programu Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża, zwracana mają być środki wpłacone ponad kotwę 1250 zł. To oznacza, że w przypadku rodziny z trójką dzieci odzyskać można będzie do 151 zł. Dla rodzin z czwórką dzieci będzie to już kotwa do 332 zł, dla rodziny z piątką dzieci do 557 zł. Najwięcej, bo aż 782 zł będzie mogła odzyskać rodzina z szóstką dzieci, która od wszystkich osób wnosiła regularnie opłaty za śmieci.

Zwrotu nadpłaconych środków dla rodzin wielodzietnych będzie dokonywało się po rozliczeniu roku kalendarzowego na wniosek uprawnionego – czyli właściciela nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna, posiadająca Karty Dużej Rodziny, wydane przez OPS Gminy Łomża, wnosząca opłatę za odpady komunalne za wszystkich członków rodziny i prawidłowo realizująca segregację odpadów. Wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do końca lutego roku następującego po roku, w którym uiszczana była opłata. Warunkiem otrzymania zwrotu jest także posiadanie aktywnych Kart Dużej Rodziny Gminy Łomżą i dokonywanie w 2021 roku terminowo opłat za śmieci.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.