Strona główna » Dla mieszkańców
30
wrz
2021

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Łomża informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli/użytkowników nieruchomości na terenie gminy Łomża o wypełnienie druku Deklaracji posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku nowo powstałych budynków, które podłączone są do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku. Wypełniony druk Deklaracji należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża, osobiście, za pośrednictwem poczty lub Sołtysa. 

Wypełniony przez Państwa druk Deklaracji pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umożliwi opracowanie lepszego planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Druk Deklaracji zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Łomża pod adresem: http://www.gminalomza.pl/ , na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża oraz w siedzibie urzędu pok. nr 9 i u Sołtysa.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

  1. deklaracja

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.