Strona główna » Dla mieszkańców
24
mar
2021

Kolejne wsparcie dużych rodzin z Gminy Łomża

W celu wspierania polityki prorodzinnej gminy i urzeczywistnienia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi po stronie ich wytwórców, Gmina Łomża objęła wielodzietne rodziny częściowym zwolnieniem w opłacie za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Łomża zwrócone będą im wydatki na opłaty za śmieci na kwotę ponad 1250 zł.

- W przypadku rodziny z trójką dzieci zwrot będzie wynosił do 151 zł, dla rodzin z czwórką dzieci będzie to już do 332 zł, dla rodziny z piątką dzieci do 557 zł, a z szóstką będzie to nawet 782 zł – wylicza wójt Gminy Łomża Piotr Kłys.

Gmina Łomża, jako pierwszy samorząd wiejski na terenie województwa podlaskiego, w 2015 r. podjęła się realizacji Programu Karta Dużej Rodziny. Program przyznaje uprawnienia rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci.  Do Programu Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża od 2015 roku do chwili obecnej przystąpiło 285 rodzin, a ich członkom wydano łącznie 1302 karty.

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża przysługują zniżki np. na wynajęcie sal Biblioteki, Urzędu Gminy czy świetlic wiejskich. Poza tym zniżki, rabaty lub upusty w ramach Programu Karta Dużej Rodziny Gminy Łomża oferuje około 40 przedsiębiorców. To Partnerzy Programu z terenu Gminy Łomża i Miasta Łomża, którzy dobrowolnie przystąpili do realizacji gminnego Programu. Zniżki i ulgi oferowane przez Partnera, sięgające zwyczajowo od 5% do 15%, czasami 20%, 30%, a nawet 40% kosztów usługi, pokrywane są z jego środków własnych. Jedynie w przypadku MOSiR Łomża, który na mocy porozumienia z Wójtem Gminy Łomża z 4 grudnia 2015 roku, przyznał posiadaczom Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża zniżkę 50% na korzystanie z usług m.in. Parku Wodnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15, Pływalni przy ul. A. Niemcewicza czy Lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Katyńskiej 3, w 30% ulgi te pokrywane są z budżetu Gminy Łomża. 

Lista Partnerów Programu Karta Dużej Rodziny i oferowane przez nich ulgi są publikowane na naszej stronie internetowej: www.gminalomza.pl

Po niemal 6-letnim okresie realizacji Programu, a także obserwowanym w całym kraju spadku liczby narodzin dzieci i liczby rodzin wielodzietnych, Wójt Gmina Łomża widzi potrzebę zwiększenia zakresu wsparcia rodzin wielodzietnych ze środków Gminy Łomża.

Na jego wniosek Rada Gminy Łomża zwiększyła do 50% zniżki na organizację urodzin, czy wynajem sali konferencyjnej w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża w Podgórzu, oraz świetlic wiejskich, remiz OSP czy sal konferencyjnych Urzędu Gminy Łomża na organizację imprez okolicznościowych przez posiadaczy Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża. Nowym działaniem w kierunku rodzin wielodzietnych jest zwolnienie ich w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dopłata do śmieci

Od 1 kwietnia 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami w Gminie Łomża naliczana jest jako iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (rodziny) i stawki opłaty za osobę 25 zł. Ta stawka jest obniżona o 1 zł od osoby, jeśli w gospodarstwie kompostowane są bioodpady.

- Stawka od osoby, to powszechnie uznawany za najbardziej sprawiedliwy sposób rozliczenia opłaty za śmieci pomiędzy mieszkańców. Jako wspólnota samorządowa chcemy także prowadzić politykę prorodzinną zwłaszcza teraz, gdy tak wiele młodych rodzin zastanawia się, czy warunki wokół nas są sprzyjające na urodzenie i wychowanie jeszcze jednego dziecka. Tym wszystkim rodzicom chcemy jasno dać do zrozumienia, że mogą podejmować to wyzwanie, a my jako wspólnota samorządowa, jako Gmina Łomża będziemy ich wspierać – mówi Wójt Piotr Kłys. - Rodzina 4-osobowa w 2021 roku wniesie opłaty w wysokości 1131 zł jeśli kompostuje bioodpady lub 1176 zł jeśli ich nie kompostuje. Zaproponowałem i Rada Gminy Łomża przyjęła tę propozycję, aby zwolnienie dla rodzin wielodzietnych przysługiwało ponad kwotę przekraczającą 1 250 zł rocznie.

Rodzina 5-osobowa (mama, tata i trójka dzieci) razem zamieszkujący na terenie nieruchomości w 2021 roku wniesie opłatę za śmieci w wysokości 1347 zł (jeśli kompostowane są bioodpady) lub 1401 zł (jeśli nie są kompostowane), otrzymała zwrot w wysokości 97 zł lub 151 zł.

Rodzina 6-osobowa (rodzice + 4 dzieci) z tytułu opłaty za odpady komunalne w 2021r. wniesie 1569 zł lub 1632 zł. Wówczas zwrot dla tej rodziny wyniesie 269 zł lub 332 zł.

Rodzina 7-osobowa (rodzice + 5 dzieci) może liczyć na zwrot w wysokości 485 zł, jeśli kompostuje bioodpady lub 557 zł jeśli nie ma przydomowego kompostownika.

W przypadku największych rodzin z terenu Gminy Łomża – rodzin 8-osobowych (rodzice + 6 dzieci) zwrot z tytułu wnoszenia opłaty za odpady komunalne w 2021 r. wyniesie 701 zł lub 782 zł.

- Dla przynajmniej niektórych z tych rodzin wsparcie to będzie miało istotny wymiar materialny. Według danych Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. wypłacającego dla rodzin świadczenie wychowawcze „500+” - obecnie na terenie Gminy Łomża jest 135 rodzin z trójką dzieci, 32 rodziny z czwórką dzieci, 6 rodzin z piątką dzieci i 2 rodziny z szóstką dzieci. Nie ma rodzin z większą liczbą dzieci.  Szacujemy, że wydatki z budżetu Gmina Łomża na zwrot części opłaty za śmieci dla rodzin wielodzietnych za 2021 r. wyniosą około 30 tysięcy złotych. W moim przekonaniu i przekonaniu niemal wszystkich radnych Gminy Łomża – uchwała została podjęta tylko przy jednym głosie wstrzymującym się, a pozostali radni byli „za” – te wydatki będą poniesione słusznie i zasadnie – podkreśla Wójt Piotr Kłys.

Zwrotu nadpłaconych środków dla rodzin wielodzietnych będzie dokonywało się po rozliczeniu roku kalendarzowego na wniosek uprawnionego – czyli właściciela nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna, posiadająca Karty Dużej Rodziny wydaną przez OPS Gminy Łomża, wnosząca opłatę za odpady komunalne za wszystkich członków rodziny i prawidłowo realizująca segregację odpadów.

Czytaj więcej:

Jak prawidłowo segregować odpady?

Obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.