Strona główna » Jednostki
7
sty
2019

Zaprojektuj kartę Seniora - konkurs dla uczniów szkół Gminy Łomża

Narysuj lub namaluj kartę Seniora i wygraj nagrody!

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającą Seniorów, która to zostanie użyta do stworzenia projektu karty Seniora Gminy Łomża (w dalszej części Regulaminu – Projekt), który będzie miał zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i marketingowych. Celem konkursu jest również prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej, rozwijanie wyobraźni plastycznej, wrażliwości estetycznych oraz indywidualnych zdolności twórczych, kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych, podkreślenie znaczenia Seniorów.

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych Gminy Łomża, klas 1-8. 

Prezentacja i forma pracy konkursowej

1. Warunki uczestnictwa:

 •          technika — malarstwo / rysunek
 •          format pracy – A4
 •          prace należy opatrzyć opisem umieszczonym na odwrocie pracy zawierającym: imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, adres i telefon przedszkola/szkoły, imię i nazwisko rodziców zastępczych
 •          każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko 1 pracę
 •          prace należy dostarczyć w terminie wyznaczonym przez organizatorów
 •          zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie i opublikowanie wraz z danymi autorów dla potrzeb konkursu i innych celów związanych z popularyzacją tematyki rodzinnej. Nadesłane prace nie będą zwracane.

Prace należy dostarczyć do dnia 20 stycznia 2019 roku osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszone prace oceniane będą ze względu na: zgodność z tematyką i celami konkursu, walory estetyczne, oryginalność pomysłu oraz samodzielność wykonania pracy. Oceny prac dokona 3 osobowa komisja powołana przez Wójta Gminy Łomża. Zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca. Organizator w miarę potrzeb może także przyznać wyróżnienia.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

 1. Pobierz załącznik

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.