Strona główna » Inwestycje
9
gru
2016

Gmina otwarta dla przedsiębiorców

- Gmina Łomża może być bardzo atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców – przekonuje wójt gminy Piotr Kłys. Atutem jest położenie i fakt, że na jej terenie przecinają się szlaki komunikacyjne na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. - Planowana obwodnica Łomży oraz realizowane równolegle z nią tzw. „małe obwodnice” Konarzyc i Starych Kupisk, z pewnością spowodują zwiększenie ilości i atrakcyjności terenów inwestycyjnych – ocenia wójt Kłys.

Chcąc wspierać rozwój przedsiębiorczości, pozyskać inwestorów zewnętrznych oraz wzmocnić region, władze gminy Łomża podejmują działania związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla najbardziej obiecujących terenów.
- Obecnie na obszarze gminy można wskazać łącznie ponad 160 ha potencjalnych terenów inwestycyjnych w miejscowościach: Giełczyn, Stara Łomża przy Szosie, Podgórze, Grzymały, Stare Sierzputy i Sierzputy Młode – podaje wójt Kłys podkreślając, że w pobliżu działek przebiegają nie tylko główne drogi, ale także sieci energetyczne i wodociągowe.

Grzymały Szczepankowskie

W Grzymałach Szczepankowskich, w pobliżu planowanego węzła „Łomża Zachód” na skrzyżowaniu Via Baltica z drogą prowadzącą w kierunku Ostrołęki, umiejscowiona jest ok. 3 ha działka. Dla tego terenu uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który określił preferencje funkcjonalne. Wyznaczono tereny budownictwa usługowego i zapewniono obsługę komunikacyjną. W 2016 r. właściciel wystąpił o zmianę planu, w której określił nową funkcję dla tego terenu – jako produkcyjną.

Stare Sierzputy - Sierzputy Młode

Po obu stronach węzła planowanej drogi Via Baltica z drogą krajową nr 61, do dyspozycji przedsiębiorców są także działki w Starych Sierzputach i Sierzputach Młodych o łącznej powierzchni ponad 70 ha. Tereny położone są w pobliżu zabudowań, co gwarantuje szybkie doprowadzenie mediów w zależności od potrzeb inwestora.

Giełczyn

Dogodne pod inwestycje działki znajdują się w południowo-wschodniej części gminy. Grunty w Giełczynie o łącznej powierzchni 32,62 ha, usytuowane są w okolicy planowanego łącznika obwodnicy Łomży z drogą krajową nr 63 (Łomża – Zambrów - Siedlce) oraz drogi wojewódzkiej nr 679 (Łomża - Mężenin – Białystok).

Stara Łomża przy Szosie

W Starej Łomży przy Szosie, ok. 4 km od granic miasta Łomża, wyznaczone zostały tereny inwestycyjne o powierzchni 12,78 ha. Działki położone są wzdłuż DW 679 oraz w pobliżu DK 63.

Podgórze

Także w Podgórzu, obok planowanego połączenia obwodnicy Łomży z DK 63 usytuowane są działki o powierzchni ok. 14 ha działki w Podgórzu. Tutaj także - na granicy Giełczyna i Podgórza – znajduje się 7 działek o powierzchni ok. 30 ha, które charakteryzują się otwartą przestrzenią, dzięki czemu są widoczne z drogi.

Niższe podatki

Kolejnymi atutami dla przedsiębiorców chcących zainwestować na terenie gminy Łomża są atrakcyjne ceny gruntów, oraz stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednogłośną decyzją radnych Gminy Łomża stawki te zostały obniżone stając się konkurencyjnymi nie tylko w bliskiej okolicy Łomży, ale w całym makroregionie.

***

Dążąc do jak najlepszej obsługi inwestorów zainteresowanych zakupem gruntu pod działalność gospodarczą, urzędnicy Gminy Łomża oczekują także na kontakt od mieszkańców gminy oferujących gotowość zbycia gruntów z takim jego przeznaczeniem. Urząd Gminy Łomża oferuje możliwość bezpłatnego pośrednictwa w kojarzeniu potencjalnych inwestorów z właścicielami gruntów. 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.