Strona główna » Jednostki » Ośrodek Pomocy Społecznej » Rodzina 500+
27
wrz
2016

Konkurs plastyczny dla dzieci: "Moje pierwsze wakacje 500+"

Wójt Piotr Kłys zaprasza dzieci z terenu gminy Łomża do udziału w konkursie plastycznym pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Podlaskiego i Wojewody Podlaskiego.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 
pod nazwą „Moje pierwsze wakacje 500 +”

  

Konkurs odbywa się pod Patronatem

1. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - P. Elżbiety Rafalskiej
2. Marszałka Województwa Podlaskiego - P. Jerzego Leszczyńskiego 
3. Wojewody Podlaskiego – P. Bohdana Paszkowskiego

§ 1

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest:
1. Promocja Programu „Rodzina 500 +”.
 2. Rozwój artystyczny dzieci.
   3. Promocja aktywnych form wypoczynku.  
4. Promocja wizerunku instytucji wsparcia rodzin
5. Promocja polityki prorodzinnej 

§ 2

Organizator Konkursu 
1.  Organizatorem Konkursu jest Gmina Łomża. 

§ 3

Założenia organizacyjne 
1. Do konkursu mogą przystąpić dzieci mieszkające na terenie Gminy Łomża.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

1)  dzieci od 3 - 6 lat
2)  uczniowie klas I-III
3)  uczniowie klas IV-VI 

3. Prace powinny być wykonane z użyciem następujących technikach plastycznych: farby plakatowe, akwarelowe, kredki, węgiel, grafika, kolaż.
Prace muszą być wykonane na papierze w formacie A3.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika.
5. Praca powinna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko dziecka
Wiek
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna
Adres
Imię, nazwisko rodzica/opiekuna
Nazwa szkoły

 6. Prace powinny ukazywać sposób spędzania czasu wolnego w czasie wakacji 2016 r.
sfinansowanych ze świadczenia wychowawczego (500+), miejsca, aktywności, osoby. itp.
7.  Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich,
na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922, z późn. zm).
9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

§ 4

Nagroda 

Organizator przewiduje w każdej kategorii wiekowej nagrodę główną pieniężna w wysokości 500 zł.
oraz nagrody rzeczowe za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca. 

§ 5

Ocena prac konkursowych  
1. Prace należy składać do 14 października 2016 r., na adres:

Urząd Gminy Łomża
ul. M. Skłodowskiej – Curie 1a
18-400 Łomża

z dopiskiem:
Konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Moje pierwsze wakacje 500 +”
2. Do wyłonienia laureatów Konkursu Wójt powoła jury.
3. Jury do dnia 20 października 2016 r. wyłoni zwycięzców
w każdej kategorii wiekowej (I – III miejsce) oraz ewentualne wyróżnienia.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§ 6

Ogłoszenie wyników Konkursu 
1. Ogłoszenie wyników oraz lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Gminy Łomża 
www.gminalomza.pl oraz w gazetce „Wieści Gminne z Gminy Łomża”.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w trakcie spotkania podsumowującego konkurs
oraz pierwsze miesiące funkcjonowania istnienia Programu „Rodzina 500+”
przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.
4. W celu zaprezentowania prac zostanie również zorganizowana wystawa
w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu. 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.