Zwrot kosztów gospodarowania odpadami dla rodzin wielodzietnych

Foto nr 42712
Fotogaleria
Realizując politykę wspierania rodzin Gmina Łomża objęła rodziny wielodzietne, będące uczestnikami Programu Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża, częściowym zwolnieniem w opłacie za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Łomża takim rodzinom zwrócone zostaną wydatki za śmieci ponad kwotę 1250 zł. Wniosek należy złożyć do końca lutego b.r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża (II piętro).

Przypomnijmy, że Gmina Łomża jako pierwszy samorząd wiejski na terenie województwa podlaskiego, w 2015 r. podjęła się realizacji Programu Karta Dużej Rodziny. Program przyznaje uprawnienia rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci. Do Programu Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża od 2015 roku do chwili obecnej przystąpiło 308 rodzin, a ich członkom wydano łącznie 1431 karty.
Posiadaczom Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża przysługują zniżki np. na wynajęcie sal Biblioteki, Urzędu Gminy czy świetlic wiejskich. Poza tym zniżki, rabaty lub upusty w ramach Programu Karta Dużej Rodziny Gminy Łomża oferuje około 40 przedsiębiorców. Zniżki i ulgi oferowane przez Partnera, sięgające zwyczajowo od 5% do 15%, czasami 20%, 30%, a nawet 40% kosztów usługi, pokrywane są z jego środków własnych. Jedynie w przypadku MOSiR Łomża, który na mocy porozumienia z Wójtem Gminy Łomża z 4 grudnia 2015 roku, przyznał posiadaczom Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża zniżkę 50% na korzystanie z usług m.in. Parku Wodnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15, Pływalni przy ul. A. Niemcewicza czy Lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Katyńskiej 3, w 30% ulgi te pokrywane są z budżetu Gminy Łomża. Lista Partnerów Programu Karta Dużej Rodziny i oferowane przez nich ulgi są publikowane na naszej stronie internetowej: www.gminalomza.pl.

Zwrot części kosztów opłaty za śmieci

Nowym mechanizmem wsparcia dużych rodzin z Gminy Łomża jest zwrot części opłaty za śmieci. Od 1 kwietnia 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami w Gminie Łomża naliczana jest jako iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (rodziny) i stawki opłaty za osobę 25 zł. Ta stawka jest obniżona o 1 zł od osoby, jeśli w gospodarstwie kompostowane są bioodpady. W przypadku rodzin wielodzietnych, będących uczestnikami Programu Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża, zwracana mają być środki wpłacone ponad kotwę 1250 zł. To oznacza, że w przypadku rodziny z trójką dzieci odzyskać można będzie do 151 zł. Dla rodzin z czwórką dzieci będzie to już kotwa do 332 zł, dla rodziny z piątką dzieci do 557 zł. Najwięcej, bo aż 782 zł będzie mogła odzyskać rodzina z szóstką dzieci, która od wszystkich osób wnosiła regularnie opłaty za śmieci.

Zwrotu nadpłaconych środków dla rodzin wielodzietnych będzie dokonywało się po rozliczeniu roku kalendarzowego na wniosek uprawnionego – czyli właściciela nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna, posiadająca Karty Dużej Rodziny, wydane przez OPS Gminy Łomża, wnosząca opłatę za odpady komunalne za wszystkich członków rodziny i prawidłowo realizująca segregację odpadów. Wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do końca lutego roku następującego po roku, w którym uiszczana była opłata. Warunkiem otrzymania zwrotu jest także posiadanie aktywnych Kart Dużej Rodziny Gminy Łomżą i dokonywanie w 2021 roku terminowo opłat za śmieci.

Fotogaleria