Zaprzysiężenie Wójta i Rady Gminy Łomża

Foto nr 43256
Fotogaleria
Miesiąc po wyborach, 7 maja 2024 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się I sesja Rady Gminy Łomża. W jej trakcie Wójt Piotr Kłys i radni złożyli ślubowanie. W ten sposób oficjalnie rozpoczęła się IX kadencja samorządu Gminy Łomża, która będzie trwała 5 lat. Rada wybrała także Komisje Rady Gminy Łomża i ich przewodniczących.

Sesję otworzył i do czasu wyboru przewodniczącego rady poprowadził radny senior Sylwester Bednarczyk. Po przedstawieniu wyników wyborów radni i wójt otrzymali zaświadczenia o wyborze Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży, a następnie złożyli ślubowanie.

Chwilę po objęciu obowiązków w nowej kadencji głos zabrał wójt Piotr Kłys. - Gmina Łomża - tu jest mój dom. Mówię to z wielką satysfakcją i dumą. - To zdanie jakie może wypowiedzieć każdy z nas. Każdy mieszkaniec Gminy Łomża. Ja mówię to od niemal 20 lat, gdy wraz z żoną zbudowaliśmy nasz rodzinny dom w Jednaczewie. Od 14 lat związany jestem z samorządem Gminy Łomża. Zaczynałem jako radny z Jednaczewa, wybrany w wyborach 2010 r. Cztery lata później po raz pierwszy wygrałem wybory na Wójta Gminy Łomża. Wówczas swój głos na mnie, w drugiej turze wyborów, oddało 54 % wyborców. Po kolejnych czterech latach, w wyborach 2018 r. uzyskałem poparcie 65 % wyborców. Teraz, w wyborach 7 kwietnia 2024 r. głos na „TAK” oddało 75% uczestniczących w wyborach mieszkańców Gminy Łomża.

Wójt dziękował Rodzinie za cierpliwe znoszenie zaangażowania zawodowego i pozostawanie w jego cieniu, współpracownikom, radzie kierowniczej urzędu i jednostek podległych, druhom i druhnom strażakom, paniom z KGW, radnym, sołtysom i mieszkańcom.

- Dzisiaj zaczynamy tę kadencję samorządu z rekordowym budżetem, który po raz pierwszy w historii Gminy Łomża przekroczył 100 milionów złotych. Na inwestycje, tak oczekiwane przez mieszkańców, tylko w tym roku mamy zaplanowane 50 milionów złotych. Gdy po raz pierwszy obejmowałem urząd Wójta Gminy Łomża, budżet inwestycyjny na 2015 rok planowany był na 2,5 mln zł, czyli 20 razy mniej – dodał wójt. - Mamy już wpisane do wieloletniej prognozy finansowej inwestycje, i zagwarantowane ich dofinansowanie na kilkadziesiąt milionów złotych, które będziemy realizować w latach 2025 i 2026. Chcemy utrzymać ten duży wskaźnik inwestycyjny budżetu w kolejnych latach. Wiemy co mamy zrobić, wiemy jak mamy to zrobić i wiemy skąd możemy na to pozyskać dofinansowanie.

Gratulacje Wójtowi złożyli m.in.: Zastępca Wójta Cezary Zborowski, Skarbnik Anna Lachowska, Sekretarz Dorota Pazik, radni Gminy Łomża, druhowie OSP, wicestarosta Anna Gawrych, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Sławomir Dębek, dyrektorzy szkół.

Po części oficjalnej Rada Gminy Łomża przystąpiła do pracy, wybierając ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym, przy jednogłośnym poparciu, został Arkadiusz Józef Dmochowski, radny z okręgu obejmującego miejscowości Gać, Koty, Lutostań, Milewo, Nowe Wyrzyki i Puchały. Również jednogłośnie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady. Został nim radny Dłużniewa, Janowa, Jarnut, Łochtynowa, Sierzput Młodych, Starych Sierzput i części Konarzyc – Krzysztof Jankowski, który tę funkcję pełnił w poprzedniej kadencji. Wybrano także członków komisji gminnych:

Komisja Rozwoju Gospodarczego
Tadeusz Jastrzębski – przewodniczący
Renata Romanik – członek
Kamil Cieślikiewicz - członek
Marek Modzelewski - członek

Komisja Oświaty i Kultury
Elżbieta Dorota Modzelewska - przewodnicząca
Anna Baczewska - członek
Małgorzata Nasiadko - członek

Komisja Rewizyjna
Bożena Jackowska – przewodnicząca
Jarosław Kruszewski – członek
Grzegorz Krzeczkowski - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Sylwester Bednarczyk – przewodniczący
Krzysztof Jankowski - członek
Dariusz Kaszuba – członek