ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ,,ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ŁOMŻA”

Foto nr 43022
Fotogaleria
Gmina Łomża zakończyła realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych  źródłach energii, Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania  energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach  jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza — Projekty grantowe.

Łączna wartość inwestycji to 2 258 910,65 zł, dotacja ze środków UE to: 1 386 504,57 zł. Projekt spotkał się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców o czym świadczą nowo powstałe instalacje służące do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w liczbie 116 sztuk, w tym: 108 szt. instalacji fotowoltaicznych i 8 instalacji kolektorów słonecznych. Dzięki inwestycji i pozyskanym środkom unijnym na terenie gminy osiągnięty został wskaźnik rezultatu ,,Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE to 407,33 [MWhe/rok].

Program był szansą dla mieszkańców naszej gminy na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Niewątpliwie, zastosowanie odnawialnych źródeł energii to dla gminy remedium na nadchodzące wyzwania i skutki światowego kryzysu energetycznego i inflacyjnego. To kolejny proekologiczny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju projekt, który gmina zrealizowała, stopniowo zastępując energię wytwarzaną w oparciu o konwencjonalne źródła energii, energią zieloną i zmniejszając emisję CO2 i substancji szkodliwych do atmosfery.

Zrzut ekranu 2023-04-24 124321.png

Fotogaleria