Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w Gminie Łomża

Foto nr 42710
Fotogaleria
Około sto trzydzieści tysięcy złotych otrzyma Gmina Łomża na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”, który powstał po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Codzienna opieka nad bliską osobą z niepełnosprawnościami to spore obciążenie. Wymaga często całkowitego podporządkowania swojego dziennego rozkładu zajęć, całego życia. Gmina Łomża otrzyma wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z opublikowaną przez Minister rodziny i polityki społecznej listą, Gminie Łomża przyznano 125 568,00 zł na realizację tego zadania, które będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Fotogaleria