Wnioski o szacowanie szkód spowodowanych suszą

Foto nr 43078
Fotogaleria
W związku z wystąpieniem w uprawach szkód spowodowanych suszą, producenci rolni mogą składać wnioski o szacowanie szkód przez komisję, która zostanie powołana przez Wojewodę Podlaskiego na wniosek Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Łomża, pok. 17.

Złożenie powyższego wniosku nie zwalnia jednak rolnika z obowiązku złożenia wniosku w publicznej aplikacji. Bez złożenia wniosku w aplikacji wyniki pracy komisji nie będą brane pod uwagę https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi Wojewody Podlaskiego, w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku wystąpienia suszy, producenci rolni będą musieli złożyć wniosek o ich oszacowanie za pośrednictwem publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Komisja i jej ustalenia są jedynie dodatkowym narzędziem w procesie szacowania strat i jest powoływana na wniosek zainteresowanego rolnika. 

 

Fotogaleria

Załączniki