W Wygodzie budują drogę, a gmina wymieni azbestowy wodociąg

Foto nr 43122
Fotogaleria
Pierwsze warstwy asfaltu wylewane są na fragmencie ulicy Łomżyńskiej w Wygodzie. To główna ulica w miejscowości, którą prowadzi droga krajowa nr 63. Z tego względu ruch przez Wygodę odbywa się wahadło, a po obu stronach ustawiają się kolejki samochodów oczekujących na przejazd.

Przejście przez Wygodę to nazwa zadania jakie realizowane jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku. Obejmuje ono zakresem przebudowę około 2,6 km drogi krajowej  od wyremontowanego wcześniej odcinka Wygoda - Zambrów do tzw. łącznicy prowadzącej do węzła Łomża Południe drogi ekspresowej S61. W ramach inwestycji w samym  centrum Wygody, w miejscu gdzie dotychczas był skwer, zostanie zbudowane duże rondo, które umożliwi bezpieczne włączenie ruchu z ul. Kościelnej, prowadzącej w kierunku miejscowości Modzele-Wypychy.

Przy okazji inwestycji realizowanej przez GDDKiA, Gmina Łomża wykona przebudowę wodociągu, który w tej miejscowości jest jednym z najstarszych w gminie i co bardzo ważne, jest wykonany z rur azbestowo-cementowych.

- Na tę inwestycję mieszkańcy Wygody czekali od lat. Teraz są duże utrudnienia, ale gdy prace zostaną zakończone ul. Łomżyńska w Wygodzie, wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Kościelną, Leśną, Polną, Wiejską i Wesołą będzie ulicą bezpieczną. Bezpieczną dla kierowców, ale także dla pieszych i rowerzystów, bo powstaną nowe chodniki i ścieżka pieszo-rowerowa – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. – Przy tej dużej i kosztownej inwestycji, my zrealizujemy naszą własną związaną z wymianą starego wodociągu na nowy. Także ta inwestycja ma wymiar bezpieczeństwa, bo nowa sieć zapewni nieprzerwane dostawy wody do mieszkańców przez kolejne dziesiątki lat.

O realizacji obu inwestycji Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys „na budowie” rozmawiał z wykonawcą. Liderem konsorcjum realizującego na zlecenie GDDKiA zadanie pod nazwą „przejście przez Wygodę” jest lokalna firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. Prezes Wojciech Olechwierowicz zapewniał, że dołoży starań, aby prace przebiegały jak najsprawniej, a mieszkańcy Wygody i okolicznych miejscowości, niedogodności związane z przebudową drogi odczuwali w jak najmniejszym stopniu.

Fotogaleria