Święto Strażaków w Pniewie

Foto nr 42815
Fotogaleria
W minioną sobotę, 28 maja 2022 r. druhowie ze wszystkich jednostek świętowali Gminny Dzień Strażaka. W 2021 r. strażacy ochotnicy z Gminy Łomża wzywani byli do 140 zdarzeń, głównie do pożarów, wypadków i kolizji drogowych.

Na terenie Gminy Łomża działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Połowa z nich jest włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. To jednostki OSP Konarzyce, OSP Podgórze, OSP Pniewo i OSP Gać. Pozostałe cztery jednostki są poza tym systemem: OSP Stare Kupiski, OSP Stare Modzele, OSP Siemień Nadrzeczny i OSP Jednaczewo. Łącznie na terenie gminy Łomża jest blisko 250 strażaków. Zdecydowana większość z nich, to druhowie czynni, biorący udział w działaniach ratowniczych.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Puchałach, którą sprawowali: proboszcz Jan Płoński, Powiatowego Duszpasterza Strażaków Jarosław Świderek, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Łomży Radosław Kubeł i kapelan gminny Krzysztof Dąbrowski. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy obchodów udali się do Pniewa, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. 

Uczestniczyli w nich m.in. Wiceminister Rolnictwa Lech Antoni Kołakowski, poseł na Sejm Jarosław Zieliński, Senator RP Marek Komorowski, Wicemarszałek Woj. Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Komendant Miejski PSP w Łomży kpt. Jacek Bargielski, Prezes WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski Przewodniczący Rady Gminy Łomża Sławomir Zacharczyk z radnymi.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego OSP RP Marcina Cerana Markowi Komorowskiemu – Wiceprezesowi Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, głos zabrał Wójt Gminy Łomża i jednocześnie Prezes Gminnego OSP RP Piotr Kłys.
- Od 6 lat pełnię funkcję prezesa Zarządu Gminnego OSP. Dziś po latach obserwacji wiem, że to powołanie, to pasja przekazywane w tej gminie z pokolenia na pokolenie, a obecni tu strażacy są dumą rodzin i lokalnych społeczności oraz wielkim wsparciem dla gminy – mówił w swoim przemówieniu wójt. – Ochotnicze Straże Pożarne to niezwykle ofiarna, odpowiedzialna i potrzebna służba. To już nie tylko gaszenie pożarów, ale wszechstronna pomoc w każdej potrzebie, w chwilach zagrożeń życia, zdrowia i mienia, a ostatnio także pomoc ukraińskim uchodźcom. Służba, która wymaga profesjonalizmu strażaków i profesjonalnego wyposażenia. Takich druhów, gotowych ruszyć na ratunek o każdej porze dnia i nocy Gmina Łomża  ma ok. 140. To wielki potencjał.

– Dźwięk syreny strażackiej w naszym społeczeństwie nie budzi już strachu. To dźwięk nadziei. To sygnał, że nadjeżdża pomoc. Coraz bardziej profesjonalna pomoc – powiedział Sławomir Zacharczyk.

Strażakom z Gminy Łomża dziękowali i gratulowali zaproszeni goście. Jednym z najważniejszym punktów strażackich uroczystości było uhonorowanie zasłużonych strażaków.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Podlaskiego nr 112/XIX/1011 z dnia  15 marca 2022 r. został odznaczony

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

 1. Dh Grzegorz Krzeczkowski

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

 1. Dh Paweł Sienkiewicz
 2. Dh Jerzy Piotrowski
 3. Dh Artur Mazurek
 4. Dh Jarosław Wichorowski
 5. Dh Andrzej Truchel
 6. Dh Jarosław Malinowski
 7. Dh Marek Bałazy
 8. Dh Paweł Bąkowski

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony:

 1. Dh Marek Kozłowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Podlaskiego
nr 113/XIX/2022 z dnia 15 marca 2022 r. Srebrną odznaką honorową ”Podlaskim Krzyżem Floriańskim” został odznaczony

 1. dh Piotr Kłys

Odznakę wzorowy strażak otrzymała:

 1. dh Patrycja Jankowska

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Łomży nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. nadało odznaki za wysługę lat:

 1. Dh Bartłomiejowi Sierzputowskiemu - 5 lat
 2. Dh Piotrowi Kłysowi  - 10 lat
 3. Dh Andrzejowi Kowalewskiemu – 10 lat
 4. Dh Kazimierzowi Borkowskiemu – 10 lat
 5. Dh Andrzejowi Lipińskiemu – 10 lat
 6. Dh Tomaszowi Malinowskiemu  – 10 lat
 7. Dh Arkadiuszowi Kowalewskiemu  – 10 lat
 8. Dh Michałowi Kamińskiemu  – 15 lat
 9. Dh Piotrowi Just – 15 lat
 10. Dh Tomaszowi Trzebińskiemu – 15 lat
 11. Dh Sylwestrowi Wądołowskiemu – 15 lat

Po wręczeniu medali nastąpiło poświecenie nowego wozu strażackiego OSP Pniewo i wozu OSP Jednaczewo, przekazanego z Pniewa.
Święto strażackie przebiegło uroczyście, a zakończyło się poczęstunkiem dla gości i wspólną grochówką przygotowaną tradycyjnie przez strażaków z OSP Stare Kupiski.

W załączniku list do druhów od prezesa KGHM.

 

Fotogaleria

Załączniki