Strażacy OSP odebrali odznaczenia

Foto nr 41656
Fotogaleria
Uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru OSP w Starych Kupiskach połączona z Gminnym Dniem Strażaka, stała się okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom w obecności posła Jarosława Zielińskiego - wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych został odznaczony Jerzy Bajkowski.

3 maja 2017 r. poseł Zieliński wręczył strażakom OSP Srebrną i Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”. Odznaka nadawana jest członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz innym osobom fizycznym, które wykazały męstwo, odwagę i dzielność w działaniach ratowniczych mających na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia zagrożonego w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i umocnienia ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa na terenie województwa podlaskiego.

Srebrną Odznakę Honorową otrzymał Korzeniecki Krzysztof, natomiast Brązową Odznakę Honorową: Karwowski Zbigniew, Kłys Piotr, Chętnik Tomasz, Ceran Marcin, Rakowski Andrzej, Kacprzyński Leszek oraz Jackowski Jan.

Poseł Jarosław Zieliński przyznał też medale za zasługi dla pożarnictwa.

 

Złoty medal otrzymali:

- Sawicki Andrzej

- Urbanowski Jerzy

- Romanowski Wojciech

- Sienkiewicz Wojciech

 

Srebrny Medal otrzymali:

- Jabłoński Andrzej

- Szczubełek Zenon

- Serwatko Mariusz

- Sokołowski Kamil

- Kukowski Rafał

- Modzelewski Adam

- Kubeł Radosław

- Sierzputowski Zdzisław

- Sawicki Tadeusz

- Pilnicki Zbigniew

- Chiliński Ryszard

- Sierzputowski Adam

 

Brązowy Medal otrzymali:

- Jabłoński Patryk

- Sierzputowski Damian

- Szymański Marcin

- Krzeczkowski Maciej

- Ormanowski Dariusz

- Jakacki Damian

- Wiśniewski Paweł

- Witczak Damian

- Jabłoński Ariel

- Baczewski Wiesław

- Hermanowski Sylwester

- Sienkiewicz Marcin

- Wądołowski Robert

- Bąkowski Paweł

- Trzebiński Tomasz

- Wądołowski Sylwester

- Malinowski Piotr

- Gronostajski Sylwester

- Dominikowski Adam

- Łada Manuela

- Malinowski Jarosław

- Truchel Andrzej

- Bałazy Marek

- Sierzputowski Artur

- Pastorczyk Mirosław

- Węgrowski Krzysztof

- Pastorczyk Mariusz

- Kowalewski Andrzej

- Jankowski Mariusz

- Just Piotr

- Kamiński Michał

Prezydium Zarządu Oddziału Związku OSP RP w Łomży uchwałą nr 2/2017 z dnia 15 marca 2017 r. odznaczyło niektórych strażaków odznaką „Strażaka Wzorowego”. Odznaka ta może być nadawana czynnym członkom OSP za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Strażak OSP przewidziany do nadania tej odznaki powinien: złożyć ślubowanie, uzyskać wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji i posiadać co najmniej trzyletni staż działalności w OSP.

Odznaczeniem „Strażaka Wzorowego” zostali uhonorowani:

Pastorczyk Bartosz - OSP Stare Kupiski

Zysk Mariusz - OSP Stare Kupiski

Sawicki Andrzej - OSP Stare Kupiski

Szczęsny Paweł - OSP Stare Kupiski

Chętnik Łukasz - OSP Podgórze

Galanek Daniel - OSP Podgórze

Galanek Nobert - OSP Podgórze

Modzelewski Krzysztof - OSP Podgórze

Domalewski Daniel - OSP Gać

Lutostański Paweł - OSP Gać

Milewski Grzegorz - OSP Gać

Gronostajski Sylwester - OSP Gać

Dominikowski Adam - OSP Gać

Kamiński Piotr - OSP Siemień Nadrzeczny

Góralczyk Monika - OSP Siemień Nadrzeczny

Sierzputowski Paweł - OSP Siemień Nadrzeczny

Sierzputowski Bartłomiej - OSP Siemień Nadrzeczny

Góralczyk Marcin - OSP Siemień Nadrzeczny

Tchórzewski Rafał - OSP Pniewo

Tyszka Mateusz - OSP Pniewo

Witczak Artur - OSP Pniewo

Witczak Marcin - OSP Pniewo

Wichorowski Kamil - OSP Pniewo

Łapiński Michał - OSP Pniewo

Lipiński Andrzej - OSP Jednaczewo

Pianko Tomasz - OSP Jednaczewo

Just Piotr- OSP Jednaczewo

Fotogaleria