Strażackie zebrania sprawozdawcze

Foto nr 41610
Fotogaleria
W styczniu i w lutym, jak co roku, odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Łomża. We wszystkich spotkaniach wzięło udział ok. 150 osób. Ostatnie z nich miało miejsce 18 lutego w Podgórzu.

Jak wynika ze sprawozdań, na terenie gminy Łomża funkcjonuje osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Siemień Nadrzeczny, Konarzyce, Stare Modzele, Gać, Pniewo, Stare Kupiski, Jednaczewo i Podgórze. We wszystkich OSP zrzeszonych jest 226 członków. W 2016 r. strażacy wzięli udział w ok. 100 zdarzeniach, tj. pożary czy wypadki drogowe. Ochotnicy wykorzystują do działań dziesięć pojazdów pożarniczych, w tym: 4 ciężkie, 4 średnie i 2 lekkie. Wszystkie jednostki wyposażone są w sprzęt oraz odzież ochronną, spełniającą atesty, niezbędną do udziału w akcjach ratowniczych.

Na zebraniach poruszane były kwestie związane z potrzebą przeprowadzania szkoleń oraz zakupem odpowiedniego sprzętu ratującego zdrowie i niejednokrotnie życie mieszkańców gminy Łomża, jak również okolicznych gmin. Uczestnicy spotkań zwracali też uwagę na konieczność pozyskiwania nowych członków OSP, aby utrzymać bieżący stan gotowości bojowej.

W spotkaniach udział wzięło ok. 150 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Wójt Gminy Łomża i Prezes OSP – Piotr Kłys, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Kazimierz Dąbkowski, Komendant Gminny Marcin Ceran i pracownik Urzędu Gminy Łomża – Maria Mrozek. Wójt podziękował za gościnność i wzorowe przygotowanie zebrań, które przebiegły zgodnie ze statutem.

Fotogaleria