Renowacja infrastruktury cmentarzy wojennych z I wojny światowej w Gaci i Chojnach Młodych

Foto nr 42919
Fotogaleria
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Program:  Groby i cmentarze wojenne w kraju

Nazwa zadnia: Renowacja infrastruktury cmentarzy wojennych z I wojny światowej w miejscowościach: Gać i Chojny Młode, gmina Łomża

Dofinansowanie: 43 520,00 zł (43 200,00 zł po zapytaniu ofertowym)

Całkowita wartość: 54 400,00 zł (54 000,00 zł po zapytaniu ofertowym)

Krótki opis zadania: Zadanie będzie polegało na wykonaniu prac renowacyjnych i remontowych elementów infrastruktury cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowościach: Gać i Chojny Młode.

 

Projekt bez tytułu.jpg

Fotogaleria