Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 152193B, ul. Łomżyńska w miejsc. Stare Kupiski

Foto nr 43136
Fotogaleria

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - państwowego funduszu celowego.

Program:  Groby i cmentarze wojenne w kraju

Nazwa zadnia: Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 152193B, ul. Łomżyńska w miejscowości Stare Kupiski na wysokości działek nr 176, 322 i 137 oraz na drodze gminnej nr 105759B ul. Dworna na wysokości działki nr 176.

Dofinansowanie: 304 000,00 zł

Całkowita wartość: 408 993,45 zł

Krótki opis zadania: Zadanie będzie polegało na przebudowie przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 152193B, ul. Łomżyńska w miejscowości Stare Kupiski na wysokości działek nr 176, 322 i 137 oraz na drodze gminnej nr 105759B ul. Dworna na wysokości działki nr 176.

Fotogaleria