Pozyskaliśmy kolejne miliony na gminne drogi

Foto nr 42984
Fotogaleria
Gmina Łomża pozyskała ok. 5,2 mln zł z najnowszej edycji programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze wykorzystamy na dalszą przebudowę ulicy Wiejskiej w Starej Łomży przy Szosie oraz ukończenie ulicy Spokojnej w Giełczynie.

- Kilka lat temu, odkąd jestem Wójtem Gminy Łomża, podjęliśmy razem z radnymi decyzję, że będziemy inwestować w rozwój naszej gminy – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. -Zobowiązałem się, że będziemy to robić pozyskując dofinansowanie zewnętrzne, bo nasze możliwości finansowe nadal są niewystarczające na zaspokojenie potrzeb. I dlatego staramy się i pozyskujemy kolejne dotacje z różnych dostępnych nam programów. Dobrym przykładem jest Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg. Wczoraj Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy z najnowszego naboru i są na nich kolejne nasze inwestycje z dofinansowaniem 60%.

Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 2,6 mln zł gmina przeprowadzi II etap inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową ulicy Wiejskiej w Starej Łomży przy Szosie. Powstanie jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 m, ze zjazdami oraz ciągiem pieszo-jezdnym z gruntowymi poboczami. To zadanie wieloletnie, które planujemy zakończyć w 2025 r.

Ponad 2,5 mln zł wynosi dotacja jaką Gmina Łomża pozyskała na dokończenie prac na ul. Spokojnej w Giełczynie. Na remontowanym odcinku zaplanowano zjazdy, pobocza gruntowe i chodniki. Miejscami zostanie zbudowana także konieczna tu kanalizacja deszczowa. Inwestycja szacowana jest na ponad 4,2 mln zł, a pozyskane dofinansowanie wynieść ma  60% kosztów kwalifikowanych. Prace na ul. Spokojnej rozpoczną się jeszcze w tym, a zakończą w przyszłym roku.

Warto dodać, że już teraz trwa, i ma zakończyć się w tym roku, budowa ul. Cichej w Starych Kupiskach, która także realizowana jest przy współudziale środków z RFRD. Pozyskana dotacja w tym wypadku wynosi niemal 1,5 mln zł.  

Fotogaleria