Pomoc finansowa dla strażaków z Gminy Łomża

Foto nr 41978
Fotogaleria
W maju br. Marszałek Województwa Podlaskiego na wniosek Wójta Gminy Łomża udzielił dotacji w wysokości 9 tys. złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

Przy wsparciu finansowym zakupiono niezbędny sprzęt taki jak : agregat prądotwórczy dla OSP Konarzyce, piła do cięcia szyb Holmatro dla OSP Podgórze i Hełmy bojowe typu VULCAN – 3 szt. dla OSP Gać. Zakupiony  sprzęt podniesie sprawność bojową jednostek przy różnego rodzaju zdarzeniach. Całość zadania wyniosła 13 098,30 zł

Fotogaleria