Pomoc finansowa dla jednostek OSP

Foto nr 41667
Fotogaleria
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łomża otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia ratowniczego. Dotacje w łącznej wysokości ok. 19 tysięcy pochodzą z Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowy na dofinansowanie zostały już podpisane.

Wójt Piotr Kłys 18 maja 2017 r. podpisał umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wyniku której jednostki OSP Gminy Łomża otrzymają dotację w kwocie 15 tysięcy 816 złotych. Calkowity koszt zaplanowanego zadania to 26 tysięcy 360 złotych, co oznacza, ze aż 60% wartości pokryje dotacja. To maksymalny procent dofinansowania, jaki można było otrzymać. 

Z dotacji skorzystają jednostki, które zaplanowały wydatki na 2017 r. tj.: Gać, Pniewo, Konarzyce, Podgórze, Jednaczewo i Siemień Nadrzeczny. OSP zostaną wyposażone w: węże, ubrania koszarowe, hełmy, rękawice, obuwie ochronne, prądownice oraz sprężarkę.

Jednostki OSP Gminy Łomża otrzymają także środki finansowe z Województwa Podlaskiego. 24 maja 2017 r. wójt podpisał umowę na dotację w kwocie 3 tysięcy złotych na zakup odzieży ochronnej i trzech kasetonów na węże dla OSP Stare Kupiski. 

Foto: M. Maliszewski

Fotogaleria