Oświadczenie

Foto nr 43134
Fotogaleria

Szanowni Państwo,

w obliczu rozpowszechnianych przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt (DIOZ) nieprawdziwych, zmanipulowanych informacji godzących w dobre imię Gminy Łomża, Urzędu Gminy Łomża, a także moje, Wójta Gminy Łomża, czuję się w obowiązku odniesienia się do najważniejszych z nich.

Autorzy zmanipulowanego materiału do chwili publikacji tego oświadczenia nie skontaktowali się ze mną, ani Urzędem Gminy Łomża. Drastyczne zdjęcie psa wiszącego na płocie nie jest zdjęciem psa należącego do wskazanego w materiale mieszkańca Gminy Łomża. Także ten mieszkaniec nie był odpowiedzialny za śmierć tego psa. Zdjęcie to dowód przestępstwa, które było wyjaśniane przez uprawnione organy polskiego Państwa na początku 2022 r.  Zestawianie tego zdjęcia z moim zdjęciem odbieram jako celowy zabieg mający u widzów wywołać jednoznaczne negatywne skojarzenia. Efektem tej celowej manipulacji są groźby, które otrzymuję. Takie działania nie mogą być akceptowane. W tej sprawie podjąłem kroki prawne. Chcę, aby było to przedmiotem wyjaśnień prokuratury.

Odnosząc się do warunków, w których mieszka wskazywany w materiale mężczyzna, to stwierdzam, że wielokrotnie była mu oferowane pomoc przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, nawet pomimo faktu, że stałe dochody, które on otrzymuje, są znacząco powyżej kwoty upoważniającej do skorzystania z pomocy społecznej. Mieszkaniec ten nigdy o taką pomoc się nie ubiegał, a składane mu propozycje różnej, wszechstronnej pomocy jednoznacznie odrzucał.

Jako Wójt Gminy Łomża działam zgodnie z prawem i w granicach prawa. To ogólna zasada dotyczy w szczególności decyzji administracyjnych, które codziennie wydaję. Niemniej, mając na uwadze zaistniałą sytuację, poleciłem podjęcie czynności wyjaśniających. 

Ponadto prezentuję kluczowe fakty w sprawie:

1. Do dnia 5 listopada 2023 r. nie miałem żadnych sygnałów od sąsiadów właściciela zwierząt w sprawie rzekomego złego traktowania psów, albo złych warunków, w których przetrzymywane są zwierzęta.
2. Od marca 2022 r., gdy właściciel uzyskał wskazywane zezwolenie, nikt – ani z sąsiedztwa, ani osoba obca - nie rozmawiał ze mną o rzekomym złym traktowaniu tych psów, ani o tym, że miałyby one żyć w złych warunkach. Nie jest zatem prawdą, że kogoś miałem wyśmiewać i lekceważyć sprawę.
3. Podczas składanych przez pracowników Urzędu Gminy Łomża oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, w towarzystwie policjantów, wizyty na posesji właściciela zwierząt (ostatnia 3 listopada 2023r.) stwierdzono, że zwierzęta są dobrze traktowane przez właściciela i mają zapewnione dobre warunki życia: świeża karma, woda, czyste kojce, ocieplone budy itp. Zwierzęta te były również pod opieką lekarza weterynarii, co potwierdzają zapisy w książkach zdrowia.
4. Podczas tych wizyt pracownicy OPS Gminy Łomża przedstawiali właścicielowi propozycje pomocy dotyczące Jego miejsca zamieszkania i warunków w jakich przebywa, ale za każdym razem odmawiał On przyjęcia pomocy.
5. Zdjęcie psa powieszonego na ogrodzeniu pochodzi sprzed półtora roku. Prezentowany na zdjęciu pies nie należał do tego właściciela i ten mężczyzna nie zabił tego psa. Mężczyzna ten po odkryciu tego bestialskiego zdarzenia sam zawiadomił Policję. Zdarzenie to nie miało nic wspólnego z wydaną decyzją administracyjną zezwalającą na utrzymanie psów rasy agresywnej.
6. Do niedzieli właściciel posiadał dwa psy, przy czym zezwolenie dotyczyło utrzymywania tylko jednego psa rasy agresywnej, a drugi z psów nie wymagał zezwolenia. W domu był także kot, na utrzymanie którego również nie są wydawane zezwolenia administracyjne.
7. 5 listopada 2023 r. – jak wynika z publikowanych przez DIOZ relacji – miało dojść do „interwencji” i odebrania zwierząt.
8. Do chwili obecnej do Wójta Gminy Łomża nie wpłynęła żadna informacja od DIOZ o interwencji i odebraniu zwierząt, do czego organizacja jest zobligowana przepisami prawa ustawy o ochronie zwierząt (art. 7 ust. 3). Zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie z urzędu.
9. Właściciel zwierząt twierdzi, że zwierzęta zostały mu bezprawnie skradzione. Sprawę prowadzi Policja.
10. Z informacji uzyskanych od lekarza weterynarii wynika, że prezentowany na filmikach przez DIOZ pies z chorym okiem był w trakcie leczenia po ukąszeniu przez kleszcza.
11. Prezentowane w materiałach DIOZ wychudzone, zaniedbane psy nie należały do wskazanego mężczyzny, co odbieram jako celową manipulację.
Powyższe fakty wskazują inny obraz rzeczy niż ten przedstawiany przez rzekomych obrońców zwierząt, działaczy DIOZ i każą zadawać pytania o motywy działania.
Efektem całej zmanipulowanej akcji są pomówienia i groźby karalne, które otrzymuję ja i moja rodzina, na co nie mogę się zgodzić.
Kieruję do Prokuratury Rejonowej w Łomży wniosek w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez „działaczy” DIOZ i portal powielający te oszczerstwa.

Piotr Kłys
Wójt Gminy Łomża

Fotogaleria