OSP w Jednaczewie doczekała się wozu

Foto nr 42686
Fotogaleria
- Wóz ratowniczo - gaśniczy "Starman" otwiera nową epokę w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednaczewie - uważa Michał Kamiński, prezes tej jednostki OSP. W niedzielę 5 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenia pojazdu, który do tej pory służył OSP Pniewo.

Uroczystość rozpoczęła msza celebrowana przez księdza Mariana Mieczkowskiego, proboszcza Katedry św. Michała Archanioła w Łomży. Po niej nastąpił przemarsz z pocztem sztandarowym do strażnicy, gdzie Komendant Gminny dh Marcin Ceran złożył meldunek Prezesowi Gminnego ZOSP RP, Wiceprezesowi Powiatowemu ZOSPRP, a zarazem Wójtowi Gminy Łomża dh Piotrowi Kłysowi.

Straż w Jednaczewie miała trudne ostatnie lata. Przez długi czas musiała działać bez sprawnego pojazdu. W tym roku udało się stworzyć "montaż finansowy" z głównym udziałem z głównym udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gminy Łomża, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i zakupić zupełnie nowy wóz dla OSP w Pniewie. Stamtąd mógł zostać przekazany do Jednaczewa używany, ale sprawny i mający jeszcze przed sobą długie lata służby „starman".  

– Jednostka w Jednaczewie jest jedną z mniejszych wśród 8 w naszej gminie, ale ma "strategiczne" położenie w pobliżu Narwi, dużego kompleksu leśnego, ważnej drogi wojewódzkiej w kierunku Olsztyna, a w niedalekiej przyszłości przebiegnie w pobliżu ekspresowa obwodnica Łomży w ciągu ekspresowej S61. Cieszę się, że wraca do życia, bo będzie potrzebna w systemie bezpieczeństwa – stwierdził wójt Piotr Kłys.

Sprawy systemu bezpieczeństwa mieszkańców są ważne nie tylko dla władz lokalnych, ale także centralnych. W uroczystości wprowadzenia wozu do służby w jednostce OSP Jednaczewo uczestniczyli także wiceminister rolnictwa, poseł Lech Antoni Kołakowski, senator Marek Adam Komorowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś oraz komendant miejski PSP w Łomży kapitan Jacek Bargielski. Goście gratulowali druhom z Jednaczewa nowego samochodu, a mieszkańcom Jednaczewa zaangażowanej i coraz prężniej działającej jednostki, której członkowie podejmują działania kierując się strażackim hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Fotogaleria