OSP Jednaczewo ze sztandarem na 70-lecie

Foto nr 42869
Fotogaleria
Poświęcenie i przekazanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednaczewie było punktem kulminacyjnym obchodów 70-lecia tej jednostki. W sobotę, 3 września 2022 r. na placu za świetlicą wiejską w Jednaczewie odbyła się polowa Msza święta oraz uroczystości strażackie połączone z uhonorowaniem zasłużonych dla pożarnictwa strażaków ochotników.

OSP Jednaczewo powstała na początku lat 50-tych XX wieku. - Na podstawie notatek i pamięci członków ustalono, że był to 1952 rok – mówił  obecny Prezes Michał Kamiński, który przybliżył historię jednostki. - Pierwszym prezesem był Tadeusz Jackowski, który pełnił tę funkcję do połowy lat 80-tych. Pierwszym Komendantem został Aleksander Just. Za kadencji pierwszego komendanta, w 1959 r. powstał projekt budowy strażnicy, która do użytku została oddana w 1964 roku. Następnie funkcję Prezesa objął Michał Jackowski, który piastował to stanowisko aż do 1991 roku. Wcześniej, tj. na początku lat 70-tych nastąpiła także zmiana na stanowisku Komendanta Jednostki OSP.  Wówczas obowiązki Komendanta i kierowcy przejął Mirosław Just.

W 1977 r. Jednostka OSP w Jednaczewie pozyskała wóz bojowy średni - Star 25, który służył Strażakom i mieszkańcom do 2007 roku, gdzie został zastąpiony w roku 2008 wozem bojowym ciężkim marki Jelcz 315. W latach 1987 - 1991 ponownej zmianie uległa obsada kierowniczych stanowisk.  W 1987 r. obowiązki komendanta i kierowcy przejął Józef Kowalewski syn założyciela jednostki, kolejnym prezesem został Bogdan Cymek.  W 2017 r. z uwagi na wiek emerytalny z Jednostki OSP w Jednaczewie, po wieloletniej służbie odszedł Komendant Józef Kowalewski. W 2018 r. obowiązki Komendanta przejął Kazimierz Borkowski. W listopadzie 2019 roku po 4-letnim braku wozu, jednostce w Jednaczewie przekazano lekki samochód pożarniczy z OSP w Konarzycach Lublin 3, który jest w gotowości bojowej do dnia dzisiejszego.

W czerwcu 2021 roku nastąpiła kolejna zmiana Prezesa, obowiązki przejął Michał Kamiński. Niedługo po tej zmianie Bogdan Cymek, za swe oddanie służbie przez ponad 30 lat został odznaczony mianem Prezesa Honorowego. W listopadzie tego samego roku do jednostki trafił wóz pożarniczy średni StarMan GBA 2.5/20. Wóz ten przekazała jednostka OSP w Pniewie.

Jednostka OSP w Jednaczewie aktualnie liczy, 21 członków zwyczajnych, 1-go honorowego, 2 wspierających. W roku bieżącym została również założona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 17 członków. Druhowie Osp Jednaczewo zawsze biorą udział w gminnych zawodach strażackich bądź ćwiczeniach bojowych. Ponadto bardzo chętnie udzielają się społecznie na corocznych Festiwalach Rodzinnych, Gminnych uroczystościach, jak również biegach, sprawując nie tylko funkcję organizacyjną i kontrolną, ale również prezentują swoje umiejętności.

Na uroczystość 70-lecia jednostki OSP Jednaczewo przybyło wielu znamienitych gości, wśród nich: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz mieszkańcy Gminy Łomża, głównie z Jednaczewa. Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Marian Mieczkowski, proboszcz parafii katedralnej, w asyście ks. kan. Andrzeja Godlewskiego, ks. Krzysztofa Dąbrowskiego i ks. Jarosława Świderka.

Po mszy nastąpił symboliczny akt wbicia gwoździ na drzewcu ufundowanego sztandaru przez sponsorów oraz wpis do księgi pamiątkowej. Na sztandarze widnieje postać św. Floriana, herb jednostki OSP Jednaczewo i Gminy Łomża oraz data utworzenia jednostki – 1952 i data ufundowania sztandaru – 2022.

LISTA HONOROWYCH GWOŹDZI DO SZTANDARU

 1. Parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wiceminister Rolnictwa i rozwoju  wsi – Lech Antoni Kołakowski
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Kazimierz Gwiazdowski
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Zieliński
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Komorowski
 1. Marek Olbryś - Marszałek Województwa Podlaskiego
 2. Maciej Borzyszkowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku
 3. Krzysztof Tomasz Niewiadomski Z-cę Dyrektora OR KRUS w Białymstoku
 4. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku
 5. Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys
 6. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
 7. Marcin Ceran - Komendant Gminnego ZOSP RP Gminy Łomża
 8. Marian Mieczkowski proboszcz parafii Katedralnej pw. Świętego Michała Archanioła w Łomży
 9. Krzysztof Dąbrowski - Kapelan Gminny Strażaków OSP
 10. Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Łomża
 • Cezary Zborowski -Zastępca Wójta Gminy Łomża,
 • Dorota Pazik - sekretarz Gminy,
 • Anna Lachowska - Skarbnik Gminy,
 • Katarzyna Jastrzębska - naczelnika wydziału rozwoju,
 • Anna Wądołowska - inspektor,
 • Justyna Napiórkowska - podinspektor
 1. Bogdan Cymek - wieloletni Prezes OSP Jednaczewo
 2. Józef Kowalewski - wieloletni Naczelnika OSP Jednaczewo
 3. Przedstawicieli Rady Gminy Łomża
 4. Przedstawicieli OSP Jednaczewo

LISTA SPONSORÓW SZTANDARU

 1. Mieszkańcy Jednaczewa reprezentowani przez sołtys Annę Kanię, Radosława Skopek i Jarosława Just,
 2. Przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Łomży
 3. Andrzej Godlewski - Proboszcz parafii pw. Krzyża św. w Łomży
 4. Krzysztof Dąbkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko
 5. Dariusz Godlewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża
 6. Przedstawiciel Bik-Projekt Sp. z o.o.
 7. Iwona i Jacek Pawelczyk - właściciele firmy OKNAL
 8. Łukasz Pruszko - Firma „PIONEX”
 9. Marcin Gajda - właściciel firmy Global Media Center
 10. Piotr Klimaszewski
 11. Grzegorz Ustaszewski - właściciel firmy GUSTO
 12. Małgorzata i Sylwester Cychol
 13. Lucyna i Waldemar Pianko
 14. Jolanta i Jarosław Kruszewscy
 15. Sylwia i Michał Kamińscy
 16. Beata i Andrzej Kowalewscy
 17. Elwira i Piotr Just
 18. Agnieszka i Piotr Kłys
 19. Edyta i Krzysztof Cymek
 20. Urszula i Tadeusz Gumińscy
 21. Anna i Mariusz Jankowscy
 22. Anna i Jacek Just
 23. Anna i Artur Wysoccy
 24. Urszula i Mikołaj Zubryccy
 25. Kazimierz Borkowski
 26. Ewa i Mariusz Węgrowscy
 27. Renata i Daniel Niksa
 28. Rafał Dzitkowski - właściciel firmy RAF-BUD

Po wbiciu gwoździ uroczystego przekazania sztandaru prezesowi jednostki OSP Jednaczewo Michałowi Kamińskiemu dokonał Druh Senator RP Marek Komorowski, Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP i jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego.

Podczas święta jednostki nastąpiło także złożenie ślubowania przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Z okazji obchodów 70-lecia Ochotniczej straży Pożarnej w Jednaczewie oraz nadania sztandaru wręczono odznaczenia.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie Złoty znak związku otrzymali:

 • Dh Bogdan Cymek
 • Dh Józef Kowalewski     

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Podlaskiego nr 112/XIX/2022 z dnia  15 marca 2022 r. zostali odznaczeni:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

 • Dh Jarosław Kruszewski

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa

 • Dh Kamil Cieślikiewicz
 • Dh Leszek Kacprzyński
 • Dh Michał Kamiński
 • Dh Mariusz Jankowski
 • Dh Krzysztof Węgrowski
 • Dh Piotr Just
 • Dh Andrzej Kowalewski

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa

 • Dh Andrzej Lipiński

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Podlaskiego nr 113/XIX/2022 z dnia 15 marca 2022 r. zostali odznaczeni:

SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ”PODLASKIM KRZYŻEM FLORIAŃSKIM”

 • Dh Leszek Kacprzyński
 • Dh Andrzej Rakowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP nr 1/2022 z dnia 20 maja 2022 r.  nadano odznakę „Strażak Wzorowy”:

Odznakę wzorowy strażak otrzymują:

 • Dh Paweł Sznajder
 • Dh Tomasz Malinowski
 • Dh Kazimierz Borkowski
 • Dh Arkadiusz Kowalewski

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomży  nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022  „ ODZNAKĘ ZA WYSŁUGĘ LAT” zostali odznaczeni:

Za 20 lat

 • Dh Paweł Sznajder

Za 15 lat

 • Dh Piotr Just

Za 10 lat

 • Dh Tomasz Malinowski
 • Dh Arkadiusz Kowalewski

Fotogaleria