Odbiór eternitu od mieszkańców Gminy Łomża

Foto nr 43125
Fotogaleria
- Zaczniemy od mieszkańców, którzy oczekują najdłużej, którzy wnioski składali jeszcze w latach 2018-2019 – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża, który podpisał umowę na odbiór i utylizację pierwszej części ze zgromadzonego przez mieszkańców eternitu. W najbliższym czasie zostanie odebrane około 250 ton, a już poszukiwana jest firma, która mogłaby odebrać niemal trzy razy więcej.

Zawierający azbest eternit ma zniknąć z dachów domów w Polsce do 2032 roku. W realizacji tego zadania mieszkańców wspiera Gmina Łomża, która o dofinansowanie na ten cel wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Szacuje się, że mieszkańcy Gminy Łomża mogą do zdania mieć blisko 1000 ton eternitu. To ilość, która uzbierała się w przeciągu kilku ostatnich lat, gdy nie było uruchamianych programów dotacyjnych lub przekazywane na wsparcie środki były niewystarczające. W Urzędzie Gminy Łomża najstarsze z wniosków mieszkańców zgłaszających do odbioru wyroby zawierające azbest są z lat 2018-2019. 

- I te wnioski będą teraz realizowane w pierwszej kolejności – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża, który podpisał umowę na odbiór prawie 250 ton wyrobów zawierających azbest z firmą Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z Warszawy. Proces odbioru eternitu od mieszkańców rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 23 października. Przedstawiciele firmy skontaktują się telefonicznie z zainteresowanymi osobami, aby poinformować o dokładnym terminie odbioru.

-  To pierwszy krok. Chcemy odebrać jak najwięcej zalegającego u mieszkańców eternitu. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie odbioru ponad 900 ton. Teraz szukamy wykonawcy, który będzie w stanie odebrać pozostałą ilość – dodaje Piotr Kłys. – Chcemy to zrobić, aby w jak największym stopniu wspierać mieszkańców, bo utylizacja azbestu jest kosztowna, ale to działanie przyczyni się do poprawy stanu środowiska oraz do wzrostu jakości życia w całej naszej gminie.

 

 

Fotogaleria