Numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy - Номер PESEL для біженців з України

Foto nr 42761
Fotogaleria
Od 16 marca 2022 r. (środa) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego br. przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Do wniosku konieczne będzie dołączenie fotografii. Pobierane będą również odciski palców.Wnioski można będzie składać w dowolnym urzędzie gminy. Możliwość nadania numeru PESEL w szczególnym trybie dotyczy osób, które przybyły do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Ważne informacje dotyczące składania wniosku:
•    Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię (zgodną z wymogami dotyczącymi fotografii do dowodu osobistego).
•    Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
•    Wniosek składa się osobiście.
•    Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczono granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci nieposiadających paszportu).
•    Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość osoby, której ma zostać nadany numer PESEL. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

 

Із середи (16 березня) громадяни України, які після 24 лютого ц.р прибули до Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом, зможуть подавати заявки на номер PESEL. Вам потрібно буде прикріпити фотографію до вашої заявки. Також візьмуть відбитки пальців, а заявки можна подати в будь-якому міському управлінні.
Можливість присвоєння номера PESEL в спеціальному режимі поширюється на осіб, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями.
Важлива інформація для подачі заявки:
•    Під час подачі заяви на отримання номера PESEL громадяни України та члени їх сімей зобов’язані прикріпити фотографію (згідно з вимогами щодо фотографій до ID-картки).
•    Під час подачі заяви у запитуваної особи знімають відбитки пальців. Це не стосується дітей віком до 12 років.
•    Заява подається особисто.
•    При собі необхідно мати документ, на підставі якого було перетнуто кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, карта поляка, свідоцтво про народження для дітей без паспорта).
•    До заяви на отримання номера PESEL додається копія документа, на підставі якого буде встановлено особу, якій буде присвоєно номер PESEL. З метою прискорення процедури особи, які мають таку можливість, при поданні заяви можуть пред’явити фотокопію документа, що посвідчує особу, разом з оригіналом.

Fotogaleria