Minister Mariusz Błaszczak pisze do jednostek OSP

Foto nr 41706
Fotogaleria
Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował list do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Podkreśla w nim rolę OSP w zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom oraz zwraca uwagę na realizowane potrzeby finansowe z tego płynące. Minister odpiera w swym piśmie również zarzuty dotyczące rzekomego nierównego traktowania strażaków ochotników wobec Państwowej straży Pożarnej.

Z treści listu dowiadujemy się o zwiększonej dotacji dla OSP, która w roku 2016 wyniosła 109 mln zł, a już w roku 2017 124 mln zł. Jednostki OSP objęte zostały również „Programem Modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” i w ciągu czterech lat otrzymają z tego programu 501 mln zł.
W roku 2016 podpisano z jednostkami OSP ponad 5,2 tys. umów na łączna kwotę 36 mln zł, za którą zakupiono nowoczesny sprzęt. Lista sfinansowanego sprzętu została uzgodniona i zatwierdzona z Zarządem Głównym Związku OSP RP na spotkaniu, które odbyło się w MSWiA. Uczestniczyli w nim także prezesi zarządów wojewódzkich ZOSP RP.
Minister podkreśla w swym piśmie dbałość o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczo - gaśniczych. Z dotacji zakupiono prawie 7 tys. par specjalistycznego obuwia, prawie 3 tys. hełmów, ponad 6 tys. par specjalistycznych rękawic, 1.1 tys. radiotelefonów, ponad 4,6 tys. ubrań specjalnych, prawie 400 sygnalizatorów bezruchu i 382 aparaty powietrzne. Oprócz sprzętu z dotacji zakupiono 171 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, agregaty prądotwórcze, pompy i wiele innych.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Łomża również otrzymały wsparcie: OSP Stare Kupiski - 17 500 zł, OSP Siemień Nadrzeczny - 9 292 zł i OSP Jednaczewo - 1 500 zł.
Pełna treść listu znajduje się w załączeniu do artykułu.

Fotogaleria