Miliony z „Polskiego Ładu” dla Gminy Łomża

Foto nr 43115
Fotogaleria
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to największe źródło dofinansowań z którego czerpie Gmina Łomża. W kolejnej edycji naboru dofinansowanie otrzymały dwa nasze wnioski na niemal równe 10 mln zł. - Z „Polskiego Ładu” Gmina Łomża pozyskała już ponad 37 mln zł. To środki, dzięki którym zmieniamy naszą gminę na lepsze – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy w całym kraju. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gmina Łomża aktywnie po te środki sięga pozyskując środki m.in. na modernizacja stacji uzdatniania wody i rozbudowę sieci wodociągowej, budowę i remonty dróg, budowę odwodnienia, czy dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb mieszkańców.

I właśnie na taki cel pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie z 8. edycji programu „Polski Ład”. Na zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego liście projektów do dofinansowania są dwa z Gminy Łomża. To „Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy Łomża” oraz „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łomża - etap I”. Pierwsze zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 7 950 000 zł, drugie w wysokości 1 950 000 zł.

Ogłaszając listę zadań Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to program „który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi w sposób nie do poznania”.

Tak jest w Gminie Łomża. Z środków „Polskiego Ładu” realizujemy m.in. : przebudowę 3 stacji uzdatnia wody w Jarnutach, Nowych Kupiskach i Siemieniu Nadrzeczny, wykonanie sieci wodociągowej Nowe Kupiski - Jednaczewo oraz przebudowa przepompowni wody w Zosinie i budowa nowej w Konarzycach. 
Z tego samego źródła finansowana jest realizowana obecnie budowa ul. Parkowej w Starej Łomży, oraz podpisane już umowy na budowę ul. Pięknej w Podgórzu, Jesionowej w Giełczynie i odcinka drogi Boguszyce – Mikołajki. Trwają przygotowania do zlecenia prac na budowę ul. Leśnej w Giełczynie, Lawendowej, Różanej i Jaśminowej w Janowie oraz drogi łączącej Nowe Wyrzyki z drogą wojewódzką Łomża – Mężenin.
Za środki z „Polskiego Ładu” sfinansujemy także odwodnienie ul. Dolnej w Starej Łomży, prace przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach, czy dostosowanie budynku w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej. W sumie tylko z tego jednego programu Gmina Łomża pozyskała dofinansowanie na 10 różnych zadań inwestycyjnych. Łączna wartość pozyskanych środków wynosi 37 mln 144 tys. 798 zł.

 

Fotogaleria