Lista podmiotów, którym przyznano środki finansowe z budżetu Gminy Łomża

Foto nr 42856
Fotogaleria
na dofinansowanie zadań publicznych, których oferty zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.

Lista znajduje się w załączniku.

Fotogaleria

Załączniki