Kluby Seniora są gotowe do nowych wyzwań

Foto nr 42755
Fotogaleria
Działalność Klubu Seniora w Pniewie oraz Klubu Seniora w Podgórzu dotychczas dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój usług społecznych w gminie Łomża” zakończyła się.

Każdy z klubów posiada 10 miejsc. Osoby chętne w wieku 60+ mile widziane.

Fotogaleria