Jubileusz 90-lecia OSP w Konarzycach

Foto nr 41422
Fotogaleria
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach obchodzi w tym roku jubileusz 90 – lecia istnienia. Z tej okazji zorganizowano uroczystości z udziałem m.in. wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i wójta gminy Łomża Piotra Kłysa.

W uroczystości, którą rozpoczęła msza św. w intencji strażaków w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Łomży, uczestniczyli m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży bryg. Dionizy Krzyna i wójt Gminy Łomża, a jednocześnie prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP Piotr Kłys. Podczas obchodów wspominano początki i przełomowe wydarzenia związane z funkcjonowaniem OSP w Konarzycach. Twórcą i pierwszym naczelnikiem jednostki był Franciszek Wałkuski. Po czasach interwencji z pomocą transportu konnego w latach 60. OSP doczekała się pierwszego samochodu pożarniczego marki Żuk, który zmieniono później na większy pojazd Star 25. Aby jednostka mogła stać się częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego potrzebowała jednak bardziej nowoczesnego sprzętu. Zapewnił to przekazany przez Komendę Rejonową PSP w Łomży pojazd Jelcz 004 i uczestnictwo OSP Konarzyce w KSRG w 1995 r. stało się faktem.
W kolejnych latach jednostka z pomocą środków zewnętrznych i gminy pozyskiwała coraz lepszy sprzęt. Obecnie strażacy ochotnicy są w posiadaniu nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P400 4x4 oraz niezbędnego osprzętu – motopomp, ciężkiego zestawu do ratownictwa drogowego, torby medycznej wraz z noszami, czy zestawów aparatów oddechowych.
Rozwój jednostki OSP w Konarzycach nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne zaangażowanie strażaków i mieszkańców w jej funkcjonowanie.
- Skoro Ochotnicza Straż Pożarna w Konarzycach przetrwała 90 lat, to już od samego początku musiała czuć się jak rodzina – mówił podczas uroczystości obecny prezes OSP Konarzyce druh Piotr Mierzejewski. – Tylko rodzina, zdrowa rodzina, z wartościami w sercu, z miłością ku drugiemu człowiekowi, może dzisiaj obchodzić tak piękny jubileusz.
Aktywność strażaków ochotników nie ogranicza się do akcji ratunkowych. Biorą tez udział w życiu lokalnej społeczności, będąc współorganizatorami akcji i imprez dla mieszkańców. Działalność OSP w Konarzycach jest wciąż rozwijana.
- Rozwój widać w doskonałym doświadczeniu, wyposażeniu i dobrym wyszkoleniu – podkreślał wójt Piotr Kłys. – Strażacy z Konarzyc są praktycznie we wszystkich akcjach na terenie Łomży i w okolicy.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było odznaczenie strażaków złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa. Dekoracji dokonał dh Jan Gradkowski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku.

Wideorelację z uroczystości można zobaczyć na portalu mylomza.pl:

 http://mylomza.pl/home/region/item/12201-90-lat-osp-konarzyce-video.html

Fotogaleria