Jednostki OSP z dofinansowaniem

Foto nr 42126
Fotogaleria
Juliusz Jakimowicz, w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego przekazał na ręce wójta Piotra Kłysa czek w wysokości 37 tys. 550 zł. z przeznaczeniem na zakupy dla gminnych jednostek OSP.

Na terenie Gminy Łomża funkcjonuje 8 jednostek OSP, a 4 z nich są wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uzyskane środki zostaną przeznaczone dla 3 jednostek z systemu KSRG i dwóch spoza systemu.
- Pieniądze będą przeznaczone na doposażenie jednostek w osobiste mundury bojowe dla strażaków. Poza tym jednostka w Podgórzu, która często podejmuje akcje ratunkowe w wypadkach na drodze krajowej nr 63 otrzyma specjalistyczny rozpieracz ramienny - informuje wójt Piotr Kłys.

FOT. 4lomza

Fotogaleria