Imienny wykaz glosowań radnych na XXXVIII sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 27 października 2022 r.

Załączniki