Imienny wykaz glosowań radnych na XXXV sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Załączniki