Imienny wykaz glosowań radnych na XXXIV sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 31 maja 2022 r.

Załączniki