Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie zrealizował projekt

Foto nr 42404
Fotogaleria
Gmina Łomża zrealizowała zadanie pn. „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie na potrzeby prowadzenia edukacji i animacji kulturalnej” w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury.

Głównym celem zadania był zakup wyposażenia do GOK w Pniewie na potrzeby rozwoju edukacji i animacji kulturalnej, co wpłynie na uaktualnienie i rozszerzenie oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w działalności GOK, w tym prowadzenie zajęć edukacyjnych o charakterze kulturalnym, warsztatów muzycznych, stworzenie możliwości udziału w zajęciach mieszkańców z różnych miejscowości Gminy Łomża, w większości oddalonych od siebie o kilkanaście kilometrów, a także stworzenie dogodnych warunków do prezentowania działalności GOK poza terenem Gminy Łomża, miasta Łomża, a nawet terenu naszego kraju.

Środek transportu będzie wykorzystywany do przewozu dzieci i młodzieży, animatorów i opiekunów, członków kapeli kurpiowskiej, Orkiestry Dętej, seniorów na zajęciach edukacyjne i kulturalne, które odbywają się w GOK-u w Pniewie, imprezy plenerowe w tym koncerty organizowane przez GOK. Ponadto środek transportu będzie służył do przewożenia sprzętu stanowiącego zaplecze techniczne podmiotowych przedsięwzięć.

NCK_Ministstwo_jpg-crop4.jpg

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Fotogaleria