Gminne autobusy z dotacją FRPA

Foto nr 42936
Fotogaleria
Blisko 550 tys. zł otrzyma w przyszłym roku Gminy Łomża w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pieniądze to dofinansowanie do 9 linii komunikacyjnych, które zapewniają możliwość dojazdu do Miasta Łomża niemal ze wszystkich miejscowości Gminy Łomża.

Od 1 stycznia 2021 roku, po wypowiedzeniu porozumienia przez prezydenta Miasta Łomża, Gmina Łomża została przymuszona do podjęcia we własnym zakresie organizacji transportu publicznego. W ramach umowy z PKS Nova początkowo uruchomiliśmy trzy linie autobusowe, które zastąpiły linie obsługiwane wcześniej przez MPK Łomża. Z czasem, zaspokajając potrzeby mieszkańców, zwiększaliśmy ilość linii trzykrotnie. Dziś Gmina Łomża jest organizatorem dla 9 linii autobusowych, z których 3 wyjeżdżają także na tereny sąsiednich samorządów – gmin: Nowogród, Rutki i Zbójna. Zadanie to realizujemy z wykorzystaniem środków z rządowego Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podpisał z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim umowę na dofinansowanie organizacji tych kursów w przyszłym roku. Gmina Łomża na ten cel pozyskała ponad 548 tys. zł dotacji.

- Podejmując się zadania organizacji transportu publicznego naszym celem było stworzenie możliwości dojazdu do miasta Łomża, gdzie znajdują się m.in. Urząd Gminy Łomża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czy Zakład Usług Komunalnych. Tu także są szkoły średnie, w których uczą się absolwenci gminnych podstawówek, gabinety lekarskie i szpital zapewniające opiekę medyczną naszym mieszkańcom – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża.

W przyszłym roku, autobusy gminne mają wykonywać po 33 kursy dziennie i przejechać łącznie ponad 180 tysięcy kilometrów. Pozyskana dotacja z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych będzie wykorzystana na pokrycie deficytu jaki powstaje po rozliczeniu kosztów funkcjonowania komunikacji i przychodów ze sprzedaży biletów.

Foto: Michał Pawłowski/PUW

Fotogaleria