Gmina Łomża z rekordowym budżetem

Foto nr 43179
Fotogaleria
Jednomyślnie, 14 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujący się, Rada Gminy Łomża przyjęła budżet gminy na 2024 r. - Budżet, który przedłożyłem Radzie Gminy Łomża jest ambitny i rekordowy. Wydatki budżetu zostały określone na 95 mln zł, a wydatki majątkowe, czyli środki, które wydamy inwestycje, sięgają 42,5 mln zł.

Rada Gminy Łomża sesję budżetową przeprowadziła 15 stycznia 2024 r. Wcześniej pozytywne opinie o przedłożonym w połowie listopada 2023 r., przez Wójta Piotra Kłysa, projekcie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Gmina Łomża sukcesywnie z roku na rok zwiększa swój budżet i środki, które są przeznaczana na  inwestycje. W covidowych, naznaczonych pandemią latach 2020-2021 r., na inwestycje Gmina Łomża przeznaczała po ok. 10 mln zł. W roku 2022 r. wydatki te wzrosły do 17,6 mln zł, a w 2023 roku zbliżyły się do 24 mln zł. W tym roku mają być jeszcze większe. 

- Gmina Łomża to gmina aktywnych i ambitnych mieszkańców. Chcą się rozwijać, osiągając coraz więcej i stawiają sobie coraz bardziej ambitne cele. Podobnie jest z naszą gminą, z naszym samorządem. Zrobiliśmy dużo, ale chcemy jeszcze więcej – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. - Budżetu Gminy Łomża na 2024 rok, jest ambitny i rekordowy po wieloma względami. Wydatki budżetu zostały określone na 95 mln zł, a wydatki majątkowe sięgają 42,5 mln zł. To kwoty ogromne, gdy zważymy, że gdy po wygranych po raz pierwszy wyborach przejmowałem funkcję Wójta Gminy Łomża, planowane na 2015 rok wydatki wynosiły ok. 25 mln zł, a na inwestycje przewidywano z tego wydać jedynie ok. 2,5 mln zł.  Teraz wydatki planujemy blisko 4 razy większe, a kwota zapisana na inwestycje jest 17 razy większa.  

Pozyskujemy środki na inwestycje

- Do wielu z inwestycji, które będziemy realizować w tym roku przygotowujemy się już od miesięcy, a nie rzadko i lat. Są to przedsięwzięcia duże, drogie, ale przede wszystkim oczekiwane przez mieszkańców. To np. budowa ulic w Starych Kupiskach, Giełczynie, Janowie, Starej Łomży czy Nowych Wyrzykach. Budowa zadaszonych boisk sportowych przy szkołach w Pniewie i Podgórzu. Dokończenie rozbudowy szkoły w Konarzycach, adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej, czy termomodernizacja szkoły w Wygodzie. Co bardzo ważne na wszystkie te zadania mamy zapewnione środki zewnętrzne, pozyskane przez nas. 

Przy pozyskanym dofinansowaniu w tym roku będziemy kończyć zadanie związane z przebudową i rozbudową system ujęć wody i przepompowni, aby wszyscy mieszkańcy gminy mieli zapewnione stałe dostawy zdrowej wody w odpowiedniej do ich potrzeb ilości. Tylko na to zadanie planujemy wydać niemal równe 10 mln zł. Jeszcze więcej – ponad 22 mln zł – zaplanowaliśmy wydać na dział transport i łączność. To tu są budowy i rozbudowy dróg, na co przeznaczamy blisko 17 mln zł, ale także bieżące remonty dróg (3 mln zł) ich odśnieżanie, znakowanie czy równanie dróg gruntowych (ponad 2 mln zł). 

Największą pozycją kosztową w budżecie Gminy Łomża jest dział oświata i wychowanie. Przyszłoroczne wydatki planujemy na blisko 34 mln zł. To o ok. 7 mln zł więcej niż ma być wydane w tym roku. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim wskazanymi wyżej inwestycjami edukacyjnymi, na które pozyskaliśmy dofinansowania przekraczające 7 mln zł.

Dbamy o stabilne finanse gminy

- Tak duży wzrost budżetu gminy, z tak wielkimi i kosztownymi inwestycjami, nie byłby możliwy bez skrupulatnego dbania o kondycję finansową Gminy Łomża. Robię to na co dzień ze Skarbnik Anną Lachowską – dodaje Wójt Piotr Kłys. – Z gronem najbliższych współpracowników pozyskujemy zewnętrze wsparcie, realizujemy inwestycje, ale patrzymy na wydatki i na nasze możliwości. Pięć lat temu, gdy kończyła się poprzednia kadencja samorządu Gmina Łomża zaciągnęła 8 mln zł kredytu. Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy wzrosło do ponad 12 mln zł. W latach 2019-2023 zrealizowaliśmy inwestycji za ponad 73 mln zł, a zadłużenie budżetu Gminy Łomża na koniec 2023 roku nadal wynosi 12 mln zł. Tyle tylko, że wówczas, na koniec 2018 roku wydatki wynosiły ok. 50 mln zł, a inwestycje 13,7 mln zł, czyli obie pozycje były dużo – o dziesiątki milionów niższe niż obecnie. 

- W tegorocznym budżecie także mamy zapisaną możliwość wzięcia kredytu – Rada Gminy Łomża upoważniła mnie do zaciągnięcia w ciągu roku 8,5 mln zł kredyt. Już teraz mogą Państwa zapewniać, że zrobię wszystko, aby – tak jak w latach poprzednich - nie musieć sięgać po pieniądze z tego kredytu, a przynajmniej nie w pełnej wysokości – zapewnia Wójt Piotr Kłys.   
O tym, że finanse gminy są bezpieczne świadczą opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale także jednomyślna decyzja radnych Gminy Łomża w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.

 

Fotogaleria