Gmina Łomża schodzi z kredytów i zwiększa inwestycje

Foto nr 42909
Fotogaleria
Gmina Łomża w ciągu trzech lat zmniejszyła zadłużenie o ponad 48%. Obecny rok jest trzecim z rzędu, w którym samorząd rezygnuje z zaciągania wcześniej planowanego kredytu. Tym samym sukcesywnie spada zadłużenie samorządu. Na koniec tego roku będzie to tylko 5,4 mln zł, czyli niemal dwa razy mniej niż jeszcze w 2019 r. Jednocześnie gmina zwiększa inwestycje. Tegoroczne są planowane na rekordową kwotę ponad 22 mln zł, a już wiemy, że przyszłoroczne wyniosą co najmniej 27 mln zł.

- Wydawało się, że pandemia koronawirusa jest największym problemem z jakim będziemy się mierzyć. Jednak po ataku Rosji na Ukrainę uderzył w nas wzrost cen i inflacja.  Każdy z nas coraz oszczędniej kalkulujemy budżety domowe i w ten sam sposób musimy patrzeć na budżet Gminy Łomża. Przede wszystkim ograniczać wydatki niekonieczne i dbać o rozsądne wydawanie każdej złotówki – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża, na którego wniosek Rada Gminy Łomża jednomyślnie wykreśliła z tegorocznego budżetu konieczność zaciągnięcia kredytu. To trzeci rok z rządu, w którym Gmina Łomża nie zaciąga kredytów, a spłacając stare sukcesywnie zmniejsza zadłużenie. - Tak jak i mieszkańcom, którzy mają swoje zobowiązania, także w przypadku budżetu samorządu rosną koszty obsługi długu. Na szczęście ten  w przypadku Gminy Łomża, dzięki naszej – mojej, Pani Skarbnik, Rady Gminy Łomża – twardej polityce finansowej sukcesywnie spada. W ostatnich latach obniżyliśmy zadłużenie budżetu Gminy o ponad 50%. Na koniec tego roku nasz dług będzie wynosił tylko 5,4 mln zł, co przy budżecie wynoszącym ponad 60 mln zł po stronie dochodowej jest bardzo dobrym wynikiem. Niemniej, po serii podwyżek stóp procentowych, obsługa długu Gminy Łomża, którą wstępnie planowaliśmy na ten rok na ok. 170 tys. zł musiała wzrosnąć do blisko 400 tys. zł. Te zaniesione do banku dodatkowe 220 tys. zł moglibyśmy spożytkować znacznie lepiej, ale także kredyty trzeba spłacać na bieżąco.

 

Gminy Łomża porównanie dochodów, wydatków z zadłużeniem i kosztami obsługi długu w ostatnich latach

rok

dochody budżetu

wydatki budżetu

zadłużenie na koniec roku

koszty obsługi długu

2018

41470418,35

50 397 882,88

10366704,08

74611,76

2019

59471959,78

58 167 607,39

10483380,16

210409,51

2020

61536452,02

56 050 821,25

8400000,04

121527,92

2021

74101499,31

57 367 457,30

6900000,04

71154,71

2022

65064742,03 (plan)

81206839,32 (plan)

5400000,04

391000,01

 

Pomimo rezygnacji z zaciągania kredytu Gmina Łomża realizuje wiele zadań inwestycyjnych i planuje wielomilionowe kolejne inwestycje na przyszłe lata.

- Sytuacja finansowa Gminy Łomża jest dobra – podkreśla Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. - Dochody budżetu są stabilne i coraz wyższe, przede wszystkim za sprawą pozyskiwanego zewnętrznego dofinansowania. Tylko ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład do naszego samorządu trafi 23 miliony złotych. To pieniądze, które przeznaczamy na realizacje prawdziwie strategicznych inwestycji. Już teraz modernizujemy stacje uzdatniania wody i przygotowujemy się do rozbudowy infrastruktury wodociągowej. Wydamy na to ponad 15 milionów złotych. Jeszcze więcej środków przeznaczamy ma budowę i remonty dróg. W tym roku łączna wartość inwestycji drogowych podejmowanych przez gminę samodzielnie i we współpracy z powiatem sięga 10 mln zł. Współpraca z Powiatem w zakresie przebudowy dróg na obszarze Gminy Łomża rozwija się coraz lepiej i przygotowujemy kolejne wspólne przedsięwzięcia – przebudowę drogi Łomża – Pniewo w przebiegu przez Siemień Nadrzeczny, oraz rozbudowę drogi Zawady -Giełczyn. Na te inwestycje, ale także np. na budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach, ul. Parkowej, która połączy Starą Łomże przy Szosie ze Starą Łomżą nad Rzeką, drogi w Nowych Wyrzykach, trzech uliczek w Janowie i kilku w Giełczynie pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne, które wynosi od 50% do nawet 98% szacunkowych kosztów inwestycji. Pozyskane już dofinansowanie do budowy tych dróg opiewa na blisko 15 mln zł.

Prowadzimy także inwestycje kubaturowe. Ponad 7,5 mln zł będzie kosztowała nas rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konarzycach, na co pozyskaliśmy 3 mln zł wsparcia. Ponad milion złotych, 98% szacowanych kosztów, pozyskaliśmy na dostosowanie budynku biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby opieki i edukacji dla przedszkolaków. Rozbudujemy świetlicę w Gaci, zmodernizujemy świetlice w Mikołajkach, zbudujemy boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy szkolne podstawowej w Puchałach.  To są inwestycje bardzo ważne i pilne. Musimy je zrealizować, nawet jeśli rynek został rozchwiany wysokimi cenami paliw czy niewidzianą od lat inflacją.

Fotogaleria