Edukacja Ekologiczna z Gminą Łomża

Foto nr 43063
Fotogaleria
Dlaczego drzewa są naszym skarbem, a pszczoły są ważne oraz jak być świadomym eko-klientem – m.in. tego dowiadują się uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Łomża. W maju w poszczególnych szkołach odbyły się warsztaty realizowane w ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju w Gminie Łomża”. Na jego prowadzenie Gmina Łomża otrzymała dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Cykl warsztatów ekologicznych adresowanych do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych prowadzą specjaliści, m.in. pracownicy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. To oni uzmysławiają najmłodszym mieszkańcom Gminy Łomża dlaczego drzewa naszym skarbem, a pszczoły są ważne. Uczniowie dowiadują się także jak należy prawidłowo segregować odpady, oraz dlaczego jest to takie ważne dla ludzi i środowiska. Uczą się także co można zrobić z  niepotrzebnych już rzeczy, które w ramach recyklingu mogą zyskać drugie, zupełnie inne przeznaczenie i nadal nam służyć.

Dodatkowo w ramach realizacji zadania „Edukacja z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju w Gminie Łomża” zostanie opracowana i wydana broszura edukacyjna, która następnie będzie dystrybuowana za darmo wśród mieszkańców gminy. Gmina zorganizuje również dwie konferencje edukacyjne o tematyce innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie ekologiczny oraz popularyzacji produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska.

Realizacja zadania, na które Gmina Łomża otrzymała 45 041,91 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku rozpoczęła się w maju i planowana jest do listopada. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz upowszechnienie zwłaszcza u dzieci i młodzieży, ale także i starszych mieszkańców Gminy Łomża wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa ekologicznego.

Zrzut ekranu 2023-06-21 151851.png

 

Fotogaleria