Edukacja ekologiczna w Gminie Łomża

Foto nr 43131
Fotogaleria
O innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, trendach na rynku żywności ekologicznej i wpływie takiej żywności na zdrowie człowieka dowiedzą się uczestnicy konferencji, które w październiku zorganizuje Gmina Łomża wraz z Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży.

Konferencje to element projektu p.n. „Edukacja z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju w Gminie Łomża”, który został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa ekologicznego zwłaszcza u dzieci i młodzieży, ale także i starszych mieszkańców Gminy Łomża.

Projekt Gmina Łomża realizuje od maju, a jego zakończenie planowane jest na listopad bieżącego roku. W szkołach ku końcowi zbliżają się warsztaty ekologiczne w trakcie dzieci i młodzież

uświadamiają sobie dlaczego drzewa są naszym skarbem, pszczoły są niezbędnym elementem i że dzięki ich pracy wszyscy żyjemy, oraz jak być świadomym klientem czy jak prawidłowo segregować odpady. Uczniowie z niepotrzebnych starych rzeczy wykonali m.in.: kukiełki, przytulanki, biżuterię z butelki czy też zaczarowane ogrody w słoikach.

W ramach projektu powstaje również broszura edukacyjna na temat ekologii w Gminie Łomża, która będzie dystrybuowana za darmo wśród mieszkańców.

Fotogaleria