Dodatkowe środki na szkołę w Konarzycach

Foto nr 43108
Fotogaleria
- Gmina Łomża może czuć się zaopiekowana – mówił poseł Jarosław Zieliński, który w czwartkowe przedpołudnie przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach, przekazał Wójtowi Piotrowi Kłysowi dwa symboliczne czeki. Pierwszy na kwotę: 1 000 000 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a drugi na 450 000 zł z II edycji Rządowego Programu Polski Ład na prace przy zabytkach. Warto wspomnieć, że kilka tygodni temu, w pierwszy rozdaniu programu, gmina Łomża otrzymała 1 000 000 zł.

- Rozbudowa tej podmiejskiej szkoły jest konieczna, bo jest w niej coraz więcej dzieci. Trzeba zapewnić im godne warunki do nauki – mówił poseł Jarosław Zieliński. – Wspieram tę inwestycje od samego początku, jeszcze przed podpisaniem umowy z wykonawcą i wiem, ze jest ona bardzo oczekiwana przez rodziców, uczniów i nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Konarzycach to dziś największa szkoła w Gminie Łomża. Uczęszcza do niej ponad 300 uczniów i dzieci na zajęciach w opiece przedszkolnej. Z każdym rokiem wzrasta liczba mieszkańców Konarzyc, a do obwodu tej szkoły należą także miejscowości: Andrzejki, Boguszyce, Czaplice, Giełczyn, Kisiołki i Zawady. Przed dwoma laty władze gminy podjęły decyzję o jej rozbudowie. Prace budowlane trwają.

- Nie poradzilibyśmy sobie  z tak ogromną inwestycją, która jest największą inwestycją oświatową, ale tez największą kubaturowo w naszej gminie, jaka kiedykolwiek była realizowana. Gdyby nie otrzymane wsparcie od rządu polskiego, za co serdecznie dziękuje Panu Ministrowi jako parlamentarzyście i ambasadorowi naszej szkoły, czy też nawet Ojcu Chrzestnemu tego sukcesu – mówił podczas konferencji Wójt Piotr Kłys.

Gmina podjęła się budowy nowej części szkoły w 2020 r. Pierwsze wsparcia, które otrzymała to były 3 miliony z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskane obecnie środki od Ministra Edukacji Narodowej i z Rządowego Programu Polski Ład zwiększają pulę dofinansowania na to zadania, ale także mają przyczynić się do dostosowania najstarszego zabytkowego budynków szkoły do funkcjonowania w rzeczywistości po oddaniu do użytku nowego budynku.

Wójt Piotr Kłys podkreśla, że w puli programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, z którego Gmina Łomża otrzymała 1 milion złotych, do podziału na inwestycje w całej Polsce było czterdzieści milionów złotych.

- Dofinansowanie otrzymało 97 wniosków, a złożonych było 650. Z tych 97 złożonych wniosków tylko 11 uzyskało wartość miliona złotych. Czuję, że jesteśmy w naprawdę elitarnym gronie – dodał włodarz.

Fotogaleria