Cyfrowy Urząd Gminy Łomża

Foto nr 42903
Fotogaleria
Gmina Łomża otrzyma prawie 670 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój e-usług w Urzędzie. Dzięki tym środkom mieszkańcy będą mogli załatwiać część spraw bez wychodzenia z domu i o każdej porze.

- Podstawową formą obsługi mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez gminę pozostaje wciąż osobiste załatwienie spraw w siedzibie Urzędu lub listownie. Kanał elektroniczny jest wykorzystywany w niewielkim stopniu, ponieważ oferta Urzędu w tym zakresie do tej pory jest szczątkowa – mówi Wójt Piotr Kłys. – Jesteśmy świadomi potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej cyfryzacji. Dzięki pozyskanej dotacji będziemy mogli zbudować system związany przede wszystkim z elektroniczną realizacją wniosków i decyzji podatkowych.

Projekt „e-Urząd Gminy Łomża” został pozytywnie oceniony przez ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego i zaakceptowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Jego celem jest umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom Urzędu Gminy Łomża korzystanie z 8 elektronicznych usług publicznych oraz niezbędne dla wykonania powyższych zadań zapewnienie interoperacyjności i integracja wewnętrznych systemów informatycznych.

Wartość zadania opiewa na 784 508,13 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 666 831,91 zł

Projekt realizowany będzie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Logotypy_kolor.jpg

Fotogaleria