Cmentarze zostały odnowione

Foto nr 42954
Fotogaleria
Gmina Łomża odnowiła cmentarze wojenny wojenne z okresu I wojny światowej żołnierzy niemieckich w miejscowości Chojny Młode oraz Gać. Na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskała dofinansowanie w kwocie 43 520,00 zł.

W ramach realizacji zadania na cmentarzu w Chojnach Młodych odnowiono 167 nagrobków oraz naprawiono ogrodzenie. Na cmentarzu w Gaci natomiast oczyszczono i pomalowano dwa żelazne krzyże wieńczące kamienne słupy bramy wejściowej oraz naprawiono ogrodzenie. Ponadto na obu cmentarzach zostaną wykonano i ustawiono nowe tablice informacyjne oraz historyczne, opisujące wydarzenia z okresu I wojny światowej. Teren obu cmentarzy został uporządkowany.

Projekt bez tytułu.jpg

Fotogaleria