Budowę przejść dla pieszych w miejscowości Pniewo na drodze gminnej nr 105798B

Foto nr 43138
Fotogaleria
w ulicy Akacjowej na wysokości działki nr 1732 oraz na drodze gminnej nr 105802B w ulicy Szkolnej na wysokości działek nr 2007 i 1732.

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - państwowego funduszu celowego.

Program:  Groby i cmentarze wojenne w kraju

Nazwa zadania: Budowę przejść dla pieszych w miejscowości Pniewo na drodze gminnej nr 105798B w ulicy Akacjowej na wysokości działki nr 1732 oraz na drodze gminnej nr 105802B w ulicy Szkolnej na wysokości działek nr 2007 i 1732.

Dofinansowanie: 600 000,00 zł

Całkowita wartość: 980 328,65 zł (1 068 711,24 zł – aktualizacja kwoty na dzień 12.12.2022 r.0

Krótki opis zadania: Zadanie będzie polegało na budowie przejść dla pieszych w miejscowości Pniewo na drodze gminnej nr 105798B w ulicy Akacjowej na wysokości działki nr 1732 oraz na drodze gminnej nr 105802B w ulicy Szkolnej na wysokości działek nr 2007 i 1732.

Fotogaleria