Budowa placu zabaw w Grzymałach Szczepankowskich zakończona

Foto nr 42953
Fotogaleria
Gmina Łomża zakończyła operację p.n. ,,Budowa placu zabaw w miejscowości Grzymały Szczepankowskie na działce nr 52/13”. Realizowana przez Gminę Łomża operacja, o której mowa wyżej prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania: ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: podniesienie poziomu życia mieszkańców, wzmocnienie integracji oraz poprawa estetyki miejscowości Grzymały Szczepankowskie.

Wartość inwestycji ogółem: 106 137,19 zł dofinansowanie: 67 535,09 zł. Powierzchnia objęta inwestycją - 215,92 m2, nawierzchnia bezpieczna z kruszywa naturalnego – 123,60m2, plac zabaw strefa odpoczynku oraz miejsce pod grilla – 7,15m2, schody tzw. zejście z poziomu altanki na plac - 44,18 m2, strefa nasadzeń drzew i krzewów - 41,02 m2.

Plac zabaw składa się z następujących urządzeń;

- urządzenie - bujak - sprężynowiec traktor – 1 kpl

- urządzenie - huśtawka potrójna metal Quadro z zawiesiem z siedziskiem

huśtawkowym gumowym typu koszyk i zawiesiem typu bocianie gniazdo - 1 kpl

- urządzenie – huśtawka pojedyncza -ważka metalowa - 1 kpl

- urządzenie – zestaw ORBIS 11637 - 1 kpl

- montaż figur betonowych - 5 szt. 

- kosz na śmieci – 1 kpl

- ławka królewska – 2 kpl

logotypy.png

Fotogaleria