Ankieta dot. warunków życia w Gminie Łomża

Foto nr 42817
Fotogaleria
Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c98274f1&&b=b4fe119c9&&c=9a2dc341

Fotogaleria