Aktywna gmina. Aktywni mieszkańcy

Foto nr 42979
Fotogaleria
Mieszkańcy Gminy Łomża są jednymi z najaktywniejszych w województwie podlaskim. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku złożono 455 wniosków na łączna kwotę 5 mln złotych, co uplasowało gminę na trzecim miejscu w województwie. Wyżej znaleźli się tylko mieszkańcy Białegostoku i Suwałk. Okazją do celebrowania tego sukcesu było piątkowe spotkanie informacyjne dotyczące nowej edycji programu „Czyste Powietrze” w Pniewie, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców gminy oraz poseł na Sejm Jarosław Zieliński.

W Urzędzie Gminy Łomży od maja 2021 r. funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który przysłużył się do tak dużej ilości złożonych wniosków. Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podczas spotkania dziękował mieszkańcom za ich aktywność, a urzędnikom za pracę przy obsłudze programu. Aby uczcić sukces, poczęstował mieszkańców okolicznościowym tortem.

W części merytorycznej omówione zostały zmiany, które ułatwią pozyskanie dotacji. Zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu, oraz podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych poziomów finansowanych, a także maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. W efekcie przy najniższym pułapie dofinansowania dotacja wzrasta do 66 tys. zł, przy podwyższonym do 99 tys. zł, a przy najwyższym wymiarze wsparcia aż do 135 tys. zł.

Warto inwestować w czyste powietrze… To się opłaca.

Fotogaleria