Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXII/276/22 Rady Gminy Łomża z dnia 28 marca 2022 r.

2022-04-04 14:01 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXII/276/22 Rady Gminy Łomża z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Przejdź do wiadomości