Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
23
gru
2015

Wójtowie i burmistrzowie o cenach odbioru odpadów komunalnych

W środę (23.12) w Urzędzie Gminy Łomża miał miejsce Konwent Wójtów i Burmistrzów powiatu łomżyńskiego, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie podwyżki cen odpadów przyjmowanych w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Czartorii.

W swoim piśmie skierowanym do Prezydenta Miasta Łomży, szefowie samorządów Jedwabnego, Miastkowa, Wizny, Zbójnej, Śniadowa, Piątnicy i gminy Łomża poparli stanowisko Burmistrza Miasta Szczuczyn dotyczące podwyżki cen odpadów zmieszanych przyjmowanych w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Czartorii. Poprosili o wskazanie jakie inwestycje w RIPOK są planowane w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych podpisanego 10 listopada 2015 r. oraz o wyjaśnienie czy RIPOK w Czartorii nadal będzie zobowiązany do budowy zamkniętej kompostowni, o której była mowa na spotkaniach organizowanych przez Prezydenta Miasta Łomży, pod koniec 2014 r., w celu dostosowania instalacji do obowiązujących norm prawnych i przedstawienie ewentualnego terminu rozpoczęcia, z podaniem źródła finansowania tej inwestycji.

Samorządowcy zwrócili się również z prośbą o przesłanie prezentacji elektronicznej omawianej 15 grudnia 2015 r. na spotkaniu w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu, w zakresie kalkulacji kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, poszerzonej o rzetelną kalkulację kosztów oraz informację nt. wysokości poborów urzędniczych i pracowniczych zakładu.

W piśmie zawarto także następujące postulaty:

- przedstawienie realizacji celów i uzyskanych efektów projektu, a także ewentualnych zagrożeń wynikających z dotychczasowej realizacji projektu,

- udzielenie informacji na temat realizacji zapisów poprzednio podpisanego porozumienia dotyczących informowania partnerów o podejmowanych działaniach,

- dokonywania regulacji cen przyjęcia odpadów po uprzednich konsultacjach z partnerami projektu z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem,

- umożliwienie wejścia do spółki zewnętrznego audytora finansowanego przez gminy.

  • Wójtowie i burmistrzowie o cenach odbioru odpadów komunalnych
  • Wójtowie i burmistrzowie o cenach odbioru odpadów komunalnych
Wiadomość opublikowana przez: Administrator