Strona główna » Dla mieszkańców » Karta Dużej Rodziny Gminy Łomża
20
sie
2015

Zaproszenie dla przedsiębiorców do "Programu Karty Dużej Rodziny"

Serdecznie zapraszam przedsiębiorców i instytucje do współpracy w zakresie wsparcia rodzin z terenu gminy Łomża, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci. Od 24 lipca 2015 r. Gmina Łomża wprowadziła ,,Program Karty Dużej Rodziny” przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym. Rodziny, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci mają możliwość pozyskania Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża. Jesteśmy pierwszą wiejską gminą w województwie podlaskim, która wprowadziła tę formę pomocy.

Wsparcie dla posiadaczy w/w karty polegało będzie na zapewnieniu zniżek lub innych dodatkowych uprawnień. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w nim jest bezpłatne, jedynie zniżki i ulgi oferowane przez Partnera pokrywane są z jego środków własnych. Po przystąpieniu do programu Partner będzie promowany na naszej stronie internetowej: www.gminalomza.pl, publikacjach promocyjnych na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, a także innych formach.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Gminy Łomża, ul. Skłodowskiej 1a lub przesłanie na adres: sekretariat@gminalomza.pl. Po analizie formularza zostaną ustalone warunki współpracy pomiędzy Partnerem i Wójtem Gminy Łomża oraz podpisane porozumienie.

Serdecznie zapraszam do współpracy oraz wspólnych działań na rzecz rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Łomża.

Wójt Gminy Łomża

Piotr Kłys

Wiadomość opublikowana przez: Administrator